Medlemslogin

Nyhedsoversigt

02-01-2015 - Ydelser og satser på arbejdsmarkedet. Fra den 2. januar 2015 kan cirkulære nr. 1.250 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

02-12-2014 - Kursus i Arbejdsmarkedsforhold. Fra den 2. december 2014 kan cirkulære nr. 1.249 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

25-09-2014 - Organisationsaftale om hviletid og fridøgn. Fra den 25. september 2014 kan cirkulære nr. 1.248 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v. 

04-09-2014 - Kursus i Arbejdsmarkedsforhold. Fra den 4. september 2014 kan cirkulære nr. 1.247 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

22-08-2014 - Taktregulering - Fællesoverenskomst og Metal/El-overenskomst. Fra den 22. august 2014 kan cirkulære nr. 1.246 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

06-08-2014 - Regulering af honorar for deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder uden for normal arbejdstid. Fra den 6. august 2014 kan cirkulære nr. 1.245 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

26-05-2014 - Blanket til brug for aftale om seniorfridage. Fra den 26. maj 2014 kan cirkulære nr. 1.244 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

04-04-2014 - Lønregulering pr. 1. marts 2014 - Lønskemaer I - IV. Fra den 4. april 2014 kan cirkulære nr. 1.243 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

04-04-2014 - Lønregulering pr. 1. marts 2014 - Lønskemaer I - IV. Fra den 4. april 2014 kan cirkulære nr. 1.243 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

25-03-2014 - Lønregulering pr. 1. marts 2014 - Lønskemaer I - IV. Fra den 25. marts 2014 kan cirkulære nr. 1.242 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

30-01-2014 - Tiltag til nedbringelse af erhvervsulykker i mejeribranchen. Fra den 30. jaunar 2014 kan cirkulære nr. 1.241 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

15-01-2014 - Nye retningslinjer for lærebøger på uddannelsen til mejerist. Fra den 15. jaunar 2014 kan cirkulære nr. 1.240 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

10-01-2014 - Reminder - Kandider til konkurrencen om årets virksomhed på samarbejdsfronten. Fra den 10. jaunar 2014 kan cirkulære nr. 1.239 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

02-01-2014 - Ydelser og satser på arbejdsmarkedet. Fra den 2. januar 2014 kan cirkulære nr. 1.238 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

07-11-2013 - Præmie for praktikpladser afskaffes. Fra den 7. november 2013 kan cirkulære nr. 1.237 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

16-09-2013 - Taktregulering. Fællesoverenskomst og Metal/El-overenskomsten. Fra den 16. september 2013 kan cirkulære nr. 1.236 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-09-2013 - Ny overenskomst med Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Fra den 16. september 2013 kan cirkulære nr. 1.235 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-08-2013 - Kursus i Arbejdsmarkedsforhold. Fra den 16. august 2013 kan cirkulære nr. 1.234 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-08-2013 - Opkrævning til Mejeribrugets Uddannelsesfond. Fra den 16. august 2013 kan cirkulære nr. 1.233 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

19-06-2013 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference. Fra den 19. juni 2013 kan cirkulære nr. 1.232 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

2-5-2013 - Rettelse - Lønregulering pr. 1. april 2013 - Lønskemaer I  - V. Fra den 3. maj 2013 kan cirkulære nr. 1.231 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.  

17-4-2013 - Orienteringsmøde om overenskomstresultatet - 13. maj. Fra den 17. april 2013 kan cirkulære nr. 1.230 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.  

11-4-2013 - Lønregulering pr. 1. april 2013. Fra den 11. april 2013 kan cirkulære nr. 1.229 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

7-1-2013 - Ydelser og satser på arbejdsmarkedet. Fra den 7. januar 2013 kan cirkulære nr. 1.228 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

15-11-2012 - Praktikpladspræmie. Fra den 15. november 2012 kan cirkulære nr. 1.227 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

25-09-2012 - Overgang til Industriens Barselsfond. Fra den 25. september 2012 kan cirkulære nr. 1.226 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

04-09-2012 - Taktregulering - Fællesoverenskomst og Metal/El-overenskomst.  Fra den 4. september 2012 kan cirkulære nr. 1.225 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

21-08-2012 - Opkrævning til Mejeribrugets Uddannelsesfond (rettelse).  Fra den 21. august 2012 kan cirkulære nr. 1.224 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-08-2012 - Opkrævning til Mejeribrugets Uddannelsesfond.  Fra den 16. august 2012 kan cirkulære nr. 1.223 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

06-07-2012 - Lovgivningskravet om tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse.  Fra den 6. juli 2012 kan cirkulære nr. 1.222 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

28-06-2012 - Fra SALA-Barseludligning til Industriens Barselsfond pr. 1. juli 2012.  Fra den 28. juni 2012 kan cirkulære nr. 1.221 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

25-05-2012 - Fælles forståelser ift. Fællesoverenskomsten.  Fra den 25. maj 2012 kan cirkulære nr. 1.220 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

21-05-2012 - Fremtidig bemanding i MA.  Fra den 21. maj 2012 kan cirkulære nr. 1.219 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

14-05-2012 - Fælles forståelse af bestemmelsen af fratrædelsesgodt-gørelse til ansatte på overenskomsterne mellem MA og Dansk Metal hhv. Dansk El-forbund.  Fra den 14. maj 2012 kan cirkulære nr. 1.218 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

2-05-2012 - Årets arbejdsmiljørepræsentant - MIA Prisen 2012.  Fra den 2. maj 2012 kan cirkulære nr. 1.217 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

1-05-2012 - Ændring af Ferieloven - sygdom opstået under ferie.  Fra den 1. maj 2012 kan cirkulære nr. 1.216 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

18-04-2012 - Lønregulering pr. 1. april 2012 - Lønskema VI (lærlinge på metal- og el-området).  Fra den 18. april 2012 kan cirkulære nr. 1.215 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

10-04-2012 - Fælles forståelse af bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse til ansatte på overenskomsterne mellem MA og 3F, NNF og Serviceforbundet/DMF.  Fra den 10. april 2012 kan cirkulære nr. 1.214 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

23-02-2012 - Forhold ved valg hhv. opsigelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøre-præsentanter samt afstemning om lokale aftaler.  Fra den 23. februar 2012 kan cirkulære nr. 1.213 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

3-02-2012 - Lønregulering pr. 1. april 2012 - Lønskemaer.  Fra den 3. februar 2012 kan cirkulære nr. 1.212 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-01-2012 - Forlænget arbejdgiverperiode - fra 21 - til 30 dage.  Fra den 16. januar 2012 kan cirkulære nr. 1.211 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

11-01-2012 - Faste perioder for optag af mejerielever.  Fra den 11. januar 2012 kan cirkulære nr. 1.210 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

03-01-2012 - Ydelser og satser på arbejdsmarkedet (2012).  Fra den 3. januar 2012 kan cirkulære nr. 1.209 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

20-12-2011 - Fællesoverenskomsten - præcisering om optjening og afvikling af frit valgs timer for medarbejdere ansat til weekendarbejde.  Fra den 20. december 2011 kan cirkulære nr. 1.208 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

15-12-2011 - Juleaften, fridage og søgnehelligdage.  Fra den 15. december 2011 kan cirkulære nr. 1.207 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

07-11-2011 - Stedfortræders ret til TR-honorar - overenskomsten med HK/Privat.  Fra den 7. november 2011 kan cirkulære nr. 1.206 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

03-11-2011 - Stedfortræders ret til TR-timer (§ 13, stk. 2) - Fællesoverenskomsten.  Fra den 3. november 2011 kan cirkulære nr. 1.205 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

03-11-2011 - Elevers forskud/acontobeløb ved ovegang til månedsvis aflønning - Fællesoverenskomsten.  Fra den 3. november 2011 kan cirkulære nr. 1.204 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

12-10-2011 - Faglig voldgift - holddrift uden beregning af årsnorm - hvor meget vægter en erstatningsfridag (hvor mange timer skal den tælle).  Fra den 12. oktober 2011 kan cirkulære nr. 1.203 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

28-09-2011 - Overenskomst for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere.  Fra den 28. september 2011 kan cirkulære nr. 1.202 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

23-08-2011 - Fællesoverenskomst - Ingen lønændringer pr. 1. oktober 2011 - Taktregulering.  Fra den 23. august 2011 kan cirkulære nr. 1.201 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

15-08-2011 - NemRefusion bliver pr. 1. september obligatorisk ved anmeldelse af sygefravær.  Fra den 15. august 2011 kan cirkulære nr. 1.200 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

12-08-2011 - Fællesoverenskomsten - præcisering. Fælles forståelse af aflønning for medarbejdere ansat til weekendarbejde.  Fra den 12. august 2011 kan cirkulære nr. 1.199 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

11-08-2011 - Smede og elektrikere - ingen lønregulering pr. 1. oktober 2011 (taktregulering) og ingen lønstigning pr. 1. april 2012 (modregning).  Fra den 11. august 2011 kan cirkulære nr. 1.198 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

10-08-2011 - Mejerister søges til den videregående uddannelse til mejeriteknolog.  Fra den 10. august 2011 kan cirkulære nr. 1.197 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

05-08-2011 - Præcisering af Fællesoverenskomstens bestemmelser om optjening af timer til afspadsering, hvor timerne før eller efter et ansættelsesforhold som elev.  Fra den 5. august 2011 kan cirkulære nr. 1.196 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

04-08-2011 - Cirkulære - Temadage målrettet mejeriområdet.  Fra den 4. august 2011 kan cirkulære nr. 1.195 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

01-07-2011 - Cirkulære - Nye regler om personalegoder.  Fra den 1. juli 2011 kan cirkulære nr. 1.193 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

27-06-2011 - Cirkulære - Forsikring til elever fra den 1. juli 2011.  Fra den 27. juni 2011 kan cirkulære nr. 1.193 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

24-06-2011 - Cirkulære - De trykte overenskomster indgået ved OK 2011 udsendes nu - Præciseringer til Fællesoverenskomsten, særligt chaufførområdet.  Fra den 24. juni 2011 kan cirkulære nr. 1.191 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

13-05-2011 - Cirkulære - Overenskomst 2011 - Fællesoverenskomsten - chaufførområdet.  Fra den 13. maj 2011 kan cirkulære nr. 1.191 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

10-05-2011 - Cirkulære - Rettelse til lønskema III.  Fra den 10. maj 2011 kan cirkulære nr. 1.190 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

06-05-2011 - Cirkulære - Lønregulering pr. 1. april 2011 (lønskemaer) og overenskomst-information.  Fra den 6. maj 2011 kan cirkulære nr. 1.189 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

04-05-2011 - Cirkulære - Temadage målrettet mejeriområdet.  Fra den 4. maj 2011 kan cirkulære nr. 1.188 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

27-04-2011 - Cirkulære - Ferielovsændring - ændret adgang til ferie under fritstilling i forbindelse med opsigelse.  Fra den 27. april 2011 kan cirkulære nr. 1.187 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

19-04-2011 - Cirkulære - Reception.  Fra den 19. april 2011 kan cirkulære nr. 1.186 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

13-04-2011 - Cirkulære - Overenskomsterne er godkendt - der holdes orienteringsmøder i maj.  Fra den 13. april 2011 kan cirkulære nr. 1.184 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

24-03-2011 - Cirkulære - Reception.  Fra den 24. marts 2011 kan cirkulære nr. 1.184 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v. 

 

24-03-2011 - Cirkulære - Overenskomst 2011 - Forhandlingerne er afsluttet.  Fra den 24. marts 2011 kan cirkulære nr. 1.183 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

07-02-2011 - Cirkulære - Fortolkningsbidrag til overenskomst med Dansk Metal og Dansk El-forbund.  Fra den 07. februar 2011 kan cirkulære nr. 1.182 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

28-01-2011 - Cirkulære - Underskriftstidspunkt for uddannelsesaftaler.  Fra den 28. januar 2011 kan cirkulære nr. 1.181 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

17-01-2011 - Godtgørelsesniveauet ved sager om ansættelsesbeviser sat ned.  Fra den 17. januar 2011 kan cirkulære nr. 1.180 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v. 

 

23-12-2010 - Cirkulære - Ydelser og satser på arbejdsmarkedet (3. januar 2011).   Fra den 15. november 2010 kan cirkulære nr. 1.178 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v. 

 

15-11-2010 - Cirkulære - Elevpræmie/bonus fortsætter og forhøjes.   Fra den 9. november 2010 kan cirkulære nr. 1.177 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

09-11-2010 - Cirkulære - Standardansættelseskontrakt for mejeribestyrere.   Fra den 9. november 2010 kan cirkulære nr. 1.177 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

01-10-2010 - Cirkulære - Arbejdsmiljø - ny strategi for arbejdsmiljøindsats og ny uddannelse.   Fra den 1. oktober 2010 kan cirkulære nr. 1.176 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.  

 

01-10-2010 - Cirkulære - Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2010 - Taktregulering.   Fra den 1. oktober 2010 kan cirkulære nr. 1.175 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.  

 

08-07-2010 - Cirkulære - Smede og elektrikere - ingen lønstigning pr. 1. oktober 2010 (taktregulering).   

Fra den 8. juli 2010 kan cirkulære nr. 1.174 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.  

 

29-06-2010 - Cirkulære - Sekretariatet får ny adresse - og flytter til Axelborg.

Fra den 29. juni 2010 kan cirkulære nr. 1.173 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.  

 

10-06-2010 - Cirkulære - Ferieloven ændret - feriepenge ved overgang til efterløn og folkepension. 
Fra den 10. juni 2010 kan cirkulære nr. 1.172 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

18-05-2010 - Cirkulære - Lønregulering pr. 1. april 2010 - opdateret lønskema for elever inden for metal- og elområdet. 
Fra den 18. maj 2010 kan cirkulære nr. 1.171 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

12-05-2010 - Cirkulære - Præcisering af forhold ved optjent af fridage for mejeriledere
Fra den 12. maj 2010 kan cirkulære nr. 1.170 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

12-05-2010 - Cirkulære - Orientering om forhold ved uafhentet feriegodtgørelse. 
Fra den 12. maj 2010 kan cirkulære nr. 1.169 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-04-2010 - Cirkulære - Mulighedserklæring og friattest. 
Fra den 16. april 2010 kan cirkulære nr. 1.168 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

08-04-2010 - Cirkulære - Rettelse til cirkulære 1.166 om lønregulering pr. 1. april 2010. 
Fra den 8. april 2010 kan cirkulære nr. 1.167 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-02-2010 - Cirkulære - Lønregulering pr. 1. april 2010 - Lønskemaer. 
Fra den 16. februar 2010 kan cirkulære nr. 1.166 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-02-2010 - Cirkulære - Obligatorisk efteruddannelse for chauffører. 
Fra den 16. februar 2010 kan cirkulære nr. 1.165 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

10-02-2010 - Cirkulære - Opkrævning i februar til Mejeribrugets Uddannelsesfond. 
Fra den 10. februar 2010 kan cirkulære nr. 1.164 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

28-01-2010 - Cirkulære - Friattest - lægeerklæring i tilfælde af sygemeldte medarbejdere er fortsat en udfordring. 
Fra den 28. januar 2010 kan cirkulære nr. 1.163 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

22-01-2010 - Cirkulære - Inspirationsredskaber til seniorpolitik, fastholdelse af seniorer og fokus på seniorernes potentialer. 
Fra den 22. januar 2010 kan cirkulære nr. 1.162 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

07-01-2010 - Cirkulære - Præcisering af Fællesoverenskomstens bestemmelser om optjening af timer til afspadsering, hvor timerne er optjent før eller efter et ansættelsesforhold som elev. 
Fra den 7. januar 2010 kan cirkulære nr. 1.161 vedrørende ovennævnte, ses på siden Cirkulærer m.v.

07-01-2010 - Cirkulære - Lønsatser. Mejeribrugsstuderende. Skole- og praktikophold. 
Fra den 7. januar 2010 kan cirkulære nr. 1.160 vedrørende Lønsatser. Mejeribrugsstuderende. Skole- og praktikophold, ses på siden Cirkulærer m.v. 

 

07-01-2010 - Cirkulære - Ydelser og satser på arbejdsmarkedet. 
Fra den 7. januar 2010 kan cirkulære nr. 1.159 vedrørende Ydelser og satser på arbejdsmarkedet, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

04-01-2010 - Cirkulære - Mejeribrugets Uddannelsesfond. 
Fra den 4. januar 2010 kan cirkulære nr. 1.158 vedrørende Mejeribrugets Uddannelsesfond, ses på siden Cirkulærer m.v. 

 

29-12-2009 - Cirkulære - Mulighedserklæring eller friattest. 
Fra den 29. december 2009 kan cirkulære nr. 1.157 vedrørende Mulighedserklæring eller friattest, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

21-12-2009 - Cirkulære - Mejeribrugets Uddannelsesfond. 
Fra den 21. december 2009 kan cirkulære nr. 1.156 vedrørende Mejeribrugets Uddannelsesfond, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

04-12-2009 - Cirkulære - VEU-digitalieres - Portalen (EfterUddannelse.dk) for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 
Fra den 4. december 2009 kan cirkulære nr. 1.155 vedrørende VEU-digitalieres - Portalen (EfterUddannelse.dk) for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er i luften 1. januar 2010, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

30-11-2009 - Cirkulære - Multimediebeskatning - ny pjece fra SKAT. 
Fra den 30. november 2009 kan cirkulære nr. 1.154 vedrørende Multimediebeskatning, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

19-11-2009 - Cirkulære - Ændring i fridagsbestemmelsen. Metal/El. 
Fra den 19. november 2009 kan cirkulære nr. 1.153 vedrørende Ændring i fridagsbestemmelsen. Metal/El, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

13-11-2009 - Cirkulære - 4 ændrede forståelser af Fællesoverenskomsten. 
Fra den 13. november 2009 kan cirkulære nr. 1.152 vedrørende 4 ændrede forståelser af Fællesoverenskomsten, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

09-11-2009 - Cirkulære - Tredobling af elevpræmie fra AER. 
Fra den 9. november 2009 kan cirkulære nr. 1.151 vedrørende Tredobling af elevpræmie fra AER, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

09-11-2009 - Cirkulære - Deltidsbeskæftigelse. Indsamlings- og mellemtransportchauffører - 2. 
Fra den 9. november 2009 kan cirkulære nr. 1.150 vedrørende Deltidsbeskæftigelse. Indsamlings- og mellemtransportchauffører - 2, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

03-11-2009 - Cirkulære - Blanket - ny form for lægeerklæring. 
Fra den 3. november 2009 kan cirkulære nr. 1.149 vedrørende  Blanket - ny form for lægeerklæring, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

29-10-2009 - Cirkulære - Sekretariatet. Ny chefkonsulent. 
Fra den 29. oktober 2009 kan cirkulære nr. 1.148 vedrørende  Sekretariatet. Ny chefkonsulent, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

26-10-2009 - Cirkulære - Deltidsbeskæftigelse. Indsamlings- og mellemtransportchauffører. 
Fra den 26. oktober 2009 kan cirkulære nr. 1.147 vedrørende  Deltidsbeskæftigelse. Indsamlings- og mellemtransportchauffører, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

29-09-2009 - Cirkulære - Mulighedserklæring m.v. 
Fra den 29. september 2009 kan cirkulære nr. 1.146 (m. bilag) vedrørende  Mulighedserklæring m.v., ses på siden Cirkulærer m.v.

 

03-09-2009 - Cirkulære - Sekretariatet får ny adresse - og flytning. 
Fra den 3. september 2009 kan cirkulære nr. 1.145 vedrørende Sekretariatets nye adresse samt flytning, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

02-09-2009 - Cirkulære - Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2009 - Taktregulering. 
Fra den 2. september 2009 kan cirkulære nr. 1.144 vedrørende Fælles-overenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2009 - Taktregulering, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

28-08-2009 - Status. PensionDanmark. Sundhedsordning.

Efter 1 år med PensionDanmarks sundhedsordning, er der nu gjort status. Du kan læse mere om PensionDanmarks status HER.

 

03-08-2009 - Cirkulære - Tilmelding. 3 kursusdage. Sygedagpengelov.
Fra den 3. august 2009 kan cirkulære nr. 1.143 vedrørende Tilmelding. 3 kursusdage. Sygedagpengelov (inkl. bilag), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

28-07-2009 - Cirkulære - Sekretariatet.
Fra den 28. juli 2009 kan cirkulære nr. 1.142 vedrørende Sekretariatet (sammenlægning af MA og SALA's sekretariater), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

26-06-2009 - Cirkulære - Regler for udbetaling i forbindelse med ny præmieordning for indgåelse af uddannelsesaftaler.
Fra den 26. juni 2009 kan cirkulære nr. 1.141 vedrørende Regler for udbetaling i forbindelse med ny præmieordning for indgåelse af uddannelsesaftaler, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

18-06-2009 - Cirkulære - Pensionssatser. Ændring pr. 1. juli 2009.
Fra den 18. juni 2009 kan cirkulære nr. 1.140 vedrørende Pensionssatser. Ændring pr. 1. juli 2009, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

11-06-2009 - Cirkulære - Lovændring. Sygesamtaler. Muligheds-erklæring. Sygedagpengerefusion.
Fra den 11. juni 2009 kan cirkulære nr. 1.139 vedrørende Lovændring. Sygesamtaler. Mulighedserklæring. Sygedagpengerefusion, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

11-06-2009 - Cirkulære - Smede og elektrikere - Lønregulering pr. 1. oktober 2009 - Taktregulering.
Fra den 11. juni 2009 kan cirkulære nr. 1.138 vedrørende Smede og elektrikere - Lønregulering pr. 1. oktober 2009 - Taktregulering, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

03-06-2009 - Cirkulære - Fællesoverenskomst. Lokalaftale. Afspadsering af overarbejde.
Fra den 3. juni 2009 kan cirkulære nr. 1.137 vedrørende Fællesoverenskomst. Lokalaftale. Afspadsering af overarbejde, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

12-05-2009 - Cirkulære - Ny præmieordning for indgåelse af uddannelsesaftaler.
Fra den 12. maj 2009 kan cirkulære nr. 1.136 vedrørende Ny præmieordning for indgåelse af uddannelsesaftaler, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

05-05-2009 - Cirkulære - Metal/El-overenskomsten. Oversigt. Tillægs-betalinger jf. §§ 7, 11 og 12 - 2.
Fra den 5. maj 2009 kan cirkulære nr. 1.135 vedrørende Metal/El-overenskomsten. Oversigt. Tillægsbetalinger jf. §§ 7, 11 og 12 - 2, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

Kursus i Arbejdsmarkedsforhold.

 

Kurset i arbejdsmarkedsforhold giver arbejdsledere, lønningsassistenter, planlæggere og andre der beskæftiger sig med overenskomster og anden regulering af ansættelsesforholdet, større sikkerhed i anvendelsen af de mange bestemmelser.

 

"Arbejdsmarkedsforhold" er stykket sammen af en række moduler, der kan tages som et samlet forløb over 2 dage, eller tages som enkelte moduler afhængigt af interesse og relevans.

 

Undervisningen består af små korte oplæg, mange praktiske eksempler, små opgaver og naturligvis en masse erfaringsudveksling gennem dialog.

 

Næste kursus i Arbejdsmarkedsforhold afholdes den 16. - 17. november 2009 (uge 47) på Esbjerg Højskole. Læs mere om kurset her

 

18-03-2009 - Cirkulære - Afskaffelse af kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriekontobevis. (yderligere orientering).
Fra den 18. marts 2009 kan cirkulære nr. 1.134 vedrørende Afskaffelse af kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriekontobevis, m. bilag, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

11-03-2009 - Om at formulere CSR / Virksomhedens sociale engagement 

Medlemsorganisationerne i SALA har bedt SALA om at udarbejde en god beskrivelse af, hvordan medlemsvirksomhederne kan komme i gang med at formulere virksomhedens CSR (Corporate Social Responsibility) eller på dansk: virksomhedens sociale engagement.

 

Det er ikke kun virksomheder der arbejder internationalt, der vil kunne have gavn af at formulere hvad man gør på det ”sociale” område. Også virksomheder, der ikke nødvendigvis opererer på hele kloden, bør overveje om man vil benytte muligheden for at signalere til omgivelserne, hvad man gør, og hvad man står for.

 

Som medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har mejerivirksomhederne del i overenskomsterne, og da medlemsvirksomhederne følger overenskomsterne, har disse mejerier i virkeligheden på mange områder sikret deres medarbejdere bedre sociale forhold end det minimum den danske lovgivning foreskriver. Hvorfor ikke signalere dette til omgivelserne, herunder nuværende og potentielle kunder ?

 

SALA´s beskrivelse af og oplæg til formulering af CSR findes på arbejdsgiverforeningens hjemmeside her. 

 

09-03-2009 - Forslag til virksomhedspolitik omkring telefoni, e-mail og Internet.

Vores hovedorganisation SALA har på opfordring udarbejdet skitser og forklaringer til, hvordan en virksomhed kan formulere en politik omkring telefoni, e-mail og Internet.

 

Vi bliver ofte spurgt om reglerne omkring dette emne, og helt aktuelt får vi spørgsmålet: "Må en medarbejder gå ind på Facebook i arbejdstiden ?". 

 

Arbejdsgiverforeningens sekretariat står naturligvis til rådighed med yderligere vejledning.

 

Vejledningen finder du på vores hjemmeside ved at klikke på dette link.  

 

26-02-2009 - Cirkulære - Afskaffelse af kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriekontobevis.
Fra den 26. februar 2009 kan cirkulære nr. 1.133 vedrørende Afskaffelse af kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriekontobevis, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

18-02-2009 - Cirkulære - Lønregulering pr. 1. april 2009. Lønskemaer.
Fra den 18. februar 2009 kan cirkulære nr. 1.132 vedrørende Lønregulering pr. 1. april 2009. Lønskemaer (findes under "Diverse satser"), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

11-02-2009 - Cirkulære - Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2009.
Fra den 11. februar 2009 kan cirkulære nr. 1.131 vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2009, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

11-02-2009 - Cirkulære - Sundhedsordning. Elever og seniorer.
Fra den 11. februar 2009 kan cirkulære nr. 1.130 vedrørende Sundhedsordning. Elever og seniorer, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

30-01-2009 - Cirkulære - Ansæt en pensionist. Jobplan 2008.
Fra den 30. januar 2009 kan cirkulære nr. 1.129 vedrørende Ansæt en pensionist. Jobplan 2008 (inkl. bilag), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

30-01-2009 - Cirkulære - Fællesoverenskomsten. Funktionærlignende ansatte. Søgnehelligdage.
Fra den 30. januar 2009 kan cirkulære nr. 1.128 vedrørende Fællesoverenskomsten. Funktionærlignende ansatte. Søgnehelligdage, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

13-01-2009 - Cirkulære - Løntilskud til voksenlærlinge.
Fra den 13. januar 2009 kan cirkulære nr. 1.127 vedrørende Løntilskud til voksenlærlinge, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

06-01-2009 - Cirkulære - Standardansættelseskontrakt. Driftsledere, arbejdsledere o.lign.
Fra den 6. januar 2009 kan cirkulære nr. 1.126 vedrørende  Standardansæt-telseskontrakt. Driftsledere, arbejdsledere o.lign., ses på siden Cirkulærer m.v.

 

06-01-2009 - Cirkulære - Lønsatser. Mejeribrugsstuderende. Skole- og praktikophold.
Fra den 6. januar 2009 kan cirkulære nr. 1.125 vedrørende Lønsatser. Mejeribrugsstudernede. Skole- og praktikophold, ses på siden Cirkulærer m.v. 

 

16-12-2008 - Cirkulære - Afholdelse af ferie i timer.
Fra den 16. december 2008 kan cirkulære nr. 1.124 vedrørende Afholdelse af ferie i timer, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-12-2008 - Cirkulære - Vikarers lønmæssige indplacering. Fællesoverenskomst § 3, stk. 20.
Fra den 16. december 2008 kan cirkulære nr. 1.123 vedrørende Vikarers lønmæssige indplacering. Fællesoverenskomst § 3, stk. 20, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-12-2008 - Cirkulære - Ny aftale om tilskud til voksenlærlinge.
Fra den 16. december 2008 kan cirkulære nr. 1.122 vedrørende Ny aftale om tilskud til voksenlærlinge, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

26-11-2008 - Cirkulære - Sundhedsordning. Pr. 1. januar 2009 også for ledere.
Fra den 26. november 2008 kan cirkulære nr. 1.121 vedrørende Sundhedsordning. Pr. 1. januar 2008 også for ledere, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

14-11-2008 - Cirkulære - Møder i sikkerhedsudvalget skal betragtes som arbejde - 2.
Fra den 14. november 2008 kan cirkulære nr. 1.120 vedrørende Møder i sikkerhedsudvalget skal betragtes som arbejde - 2, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

13-11-2008 - Cirkulære - Metal/El-overenskomsten. Oversigt. Tillægsbetalinger jf. § 7 og §§ 11 - 12.
Fra den 13. november 2008 kan cirkulære nr. 1.119 vedrørende Metal/El-overenskomsten. Oversigt. Tillægsbetalinger jf. § 7 og §§ 11 - 12, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

13-11-2008 - Cirkulære - Nye standardkontrakter. Metal/El-overenskomst.
Fra den 13. november 2008 kan cirkulære nr. 1.118 vedrørende Nye standardkontrakter. Metal/El-overenskomst, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

13-11-2008 - Cirkulære - Overenskomstaftalen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.
Fra den 13. november 2008 kan cirkulære nr. 1.117 vedrørende Overenskomstaftalen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

04-11-2008 - Cirkulære - Tilmelding til nyhedsfunktioner.
Fra den 4. november 2008 kan cirkulære nr. 1.116 vedrørende Tilmelding til nyhedsfunktioner, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

29-10-2008 - Cirkulære - Nye standardkontrakter. Fællesoverenskomst.
Fra den 29. oktober 2008 kan cirkulære nr. 1.115 vedrørende Nye standardkontrakter. Fællesoverenskomst (inkl. bilag), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

27-10-2008 - Cirkulære - Udvidelse af sundhedsordningen i PensionDanmark.
Fra den 27. oktober 2008 kan cirkulære nr. 1.114 vedrørende Udvidelse af sundhedsordningen i PensionDanmark (inkl. bilag), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

27-10-2008 - Cirkulære - Revideret ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorieområdet.
Fra den 27. oktober 2008 kan cirkulære nr. 1.113 vedrørende Revideret ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorieområdet (inkl. bilag), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

27-10-2008 - Cirkulære - Overenskomsten med HK/Privat. Vikarer er omfattet af pensionsordning.
Fra den 27. oktober 2008 kan cirkulære nr. 1.112 vedrørende overenskomsten med HK/Privat. Vikarer er omfattet af pensionsordning, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

17-09-2008 - Cirkulære - Overenskomst for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere.
Fra den 17. september 2008 kan cirkulære nr. 1.111 vedrørende Overenskomst for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere (inkl. bilag), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

26-08-2008 - Cirkulære - Taktregulering pr. 1. oktober 2008. Fællesoverenskomst.
Fra den 26. august 2008 kan cirkulære nr. 1.110 vedrørende Taktregulering pr. 1. oktober 2008. Fællesoverenskomst, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

26-08-2008 - Cirkulære - Smede og elektrikere - Lønregulering pr. 1. oktober 2008 - Taktregulering.
Fra den 26. august 2008 kan cirkulære nr. 1.109 vedrørende Smede og elektrikere - Lønregulering pr. 1. oktober 2008 - Taktregulering, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

08-07-2008 - Arbejdsmiljøinformation nr. 175 vedr. Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet.
Den 8. juli 2008 har vi udsendt Arbejdsmiljøinformation nr. 175 vedr. Bekg. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. Arbejdsmiljøinformationen kan ses her.

 

26-06-2008 - Cirkulære - Alle overenskomster. Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob.
Fra den 26. juni 2008 kan cirkulære nr. 1.108 vedrørende Alle overenskomster. Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

20-06-2008 - Cirkulære - Sundhedsordning. Nu på alle overenskomstområder.
Fra den 20. juni 2008 kan cirkulære nr. 1.107 vedrørende Sundhedsordning. Nu på alle overenskomstområder, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

17-06-2008 - Cirkulære - Arbejdsgivers betaling af dagpenge-godtgørelse (G-dage).
Fra den 17. juni 2008 kan cirkulære nr. 1.106 vedrørende Arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse (G-dage), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

30-05-2008 - Cirkulære - Forlængelse af arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 dage.
Fra den 30. maj 2008 kan cirkulære nr. 1.105 vedrørende Forlængelse af arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 dage, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

15-05-2008 - Cirkulære - Fællesoverenskomst. § 13. Fridage og frit valg. Optjening mv.
Fra den 15. maj 2008 kan cirkulære nr. 1.104 vedrørende Fællesoverenskomst. § 13. Fridage og frit valg. Optjening mv., ses på siden Cirkulærer m.v.

 

14-05-2008 - Cirkulære -Metal/El-overenskomsten. Betaling for søgnehelligdage.
Fra den 14. maj 2008 kan cirkulære nr. 1.103 vedrørende Metal/El-overenskomsten. Betaling for søgnehelligdage, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

07-05-2008 - Cirkulære -eIndkomst, skattekort og lønindeholdelse.
Fra den 7. maj 2008 kan cirkulære nr. 1.102 vedrørende eIndkomst, skattekort og lønindeholdelse, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

07-05-2008 - Cirkulære - Metal/El-overenskomstens § 7, stk. 5 - overgangsordning.
Fra den 7. maj 2008 kan cirkulære nr. 1.101 vedrørende Metal/El-overenskomstens § 7, stk. 5 - overgangsordning, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

30-04-2008 - Cirkulære - Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2008.
Fra den 30. april 2008 kan cirkulære nr. 1.100 vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2008, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

30-04-2008 - Cirkulære - Fællesoverenskomsten. Betaling for søgnehelligdage.
Fra den 30. april 2008 kan cirkulære nr. 1.099 vedrørende Fællesover-enskomsten. Betaling for søgnehelligdage, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

22-04-2008 - Cirkulære - 2 nye standardkontrakter. Metal/El-overenskomst.
Fra den 22. april 2008 kan cirkulære nr. 1.098 (inkl. bilag) vedrørende 2 nye standardkontrakter. Metal/El-overenskomst, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-04-2008 - Cirkulære - Overgangsordning for voksenelever.
Fra den 16. april 2008 kan cirkulære nr. 1.097 vedrørende Overgangsordning for voksenelever, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

16-04-2008 - Cirkulære - Løntilskud til voksenlærlinge.
Fra den 16. april 2008 kan cirkulære nr. 1.096 vedrørende Løntilskud til voksenlærlinge, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

09-04-2008 - Cirkulære - Metal/El-overenskomst godkendt.
Fra den 9. april 2008 kan cirkulære nr. 1.095 vedrørende Metal/El-overenskomst godkendt, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

Orientering herom på mødet i Herning den 10. april 2008.

07-04-2008 - Cirkulære - HK-overenskomst godkendt.
Fra den 7. april 2008 kan cirkulære nr. 1.094 vedrørende HK-overenskomst godkendt, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

Orientering herom på mødet i Herning den 10. april 2008.

 

01-04-2008 - Cirkulære - 2 nye standardkontrakter. Fællesoverenskomst.
Fra den 1. april 2008 kan cirkulære nr. 1.093 vedrørende 2 nye standard-kontrakter. Fællesoverenskomst (inkl. bilag), ses på siden Cirkulærer m.v.

 

01-04-2008 - Cirkulære - AES-bidrag og belønningsordning.
Fra den 1. april 2008 kan cirkulære nr. 1.092 vedrørende AES-bidrag og belønningsordning, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

31-03-2008 - Cirkulære - Fællesoverenskomsten godkendt. Orienteringsmøde den 10. april 2008.
Fra den 31. marts 2008 kan cirkulære nr. 1.091 vedrørende Fællesoverenskomsten godkendt. Orienteringsmøde den 10. april 2008, ses på siden Cirkulærer m.v.

13-03-2008 - Cirkulære - Lønskema I - VI.
Fra den 13. marts 2008 kan cirkulære nr. 1.090 (inkl. bilag) vedrørende lønskema I - VI, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

13-03-2008 - Cirkulære - OK 2008. Metal/El. Forlig.
Fra den 13. marts 2008 kan cirkulære nr. 1.089 vedrørende OK 2008. Metal/El. Forlig, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

10-03-2008 - Cirkulære - Genåbning for tilskud til voksenlærlinge.
Fra den 10. marts 2008 kan cirkulære nr. 1.088 vedrørende genåbning for tilskud til voksenlærlinge, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

06-03-2008 - Cirkulære - OK 2008. HK/Privat. Forlig.
Fra den 6. marts 2008 kan cirkulære nr. 1.087 (inkl. bilag) vedrørende OK 2008. HK/Privat. Forlig, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

06-03-2008 - Cirkulære - OK 2008. Fællesoverenskomsten. Tekst. Lønskemaer. Afstemning.
Fra den 6. marts 2008 kan cirkulære nr. 1.086 (inkl. bilag) vedrørende OK 2008. Fællesoverenskomsten. Tekst. Lønskemaer. Afstemning, ses på siden Cirkulærer m.v.

 

29-02-2008 - Cirkulære - OK 2008. Fællesoverenskomsten. Forlig.
Den 29. februar 2008 har vi udsendt cirkulære nr. 1.085 vedrørende OK 2008. Fællesoverenskomsten. Forlig. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. 

 

12-02-2008 - Cirkulære - Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftale med voksne.
Den 12. februar 2008 har vi udsendt cirkulære nr. 1.084 vedrørende Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftale med voksne. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).

 

24-01-2008 - Cirkulære - Cirkulæreudsendelser efter 1. marts 2008.
Den 24. januar 2008 har vi udsendt cirkulære nr. 1.083 vedrørende Cirkulæreudsendelser efter 1. marts 2008. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).

 

24-01-08 - PensionDanmark

PensionDanmark har udsendt en orientering om den årsrapport for 2007, som samtlige medarbejdere modtager i februar måned 2008. Artikel om årsrapport 2007 findes under Pension/Gruppeliv eller ved at klikke HER.

 

17-01-2008 - Cirkulære - Arbejdsgiverbidrag 2008. Samlet indbetaling. AER afventer.
Den 17. januar 2008 har vi udsendt cirkulære nr. 1.082 vedrørende Arbejds-giverbidrag 2008. Samlet indbetaling. AER afventer. Cirkulæret  kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).

 

17-01-2008 - Cirkulære - Faglig voldgift. Erstatningsfridag = en betalingsdel.
Den 17. januar 2008 har vi udsendt cirkulære nr. 1.081 vedrørende Faglig voldgift. Erstatningsfridag = en betalingsdel. Cirkulæret  kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login). 

 

04-01-2008 - Cirkulære - Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under skoleophold på Dalum UddannelsesCenter.
Den 4. januar 2008 har vi udsendt cirkulære nr. 1.080 vedrørende Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under skoleophold på Dalum UddannelsesCenter. Cirkulæret  kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).

 

04-01-2008 - Cirkulære - Revideret ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorieområdet.
Den 4. januar 2008 har vi udsendt cirkulære nr. 1.079 vedrørende Revideret ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorieområdet. Cirkulæret  kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).

 

03-01-2008 - Arbejdsmiljøinformation nr. 174 vedr. Køre- og hviletidsbestemmelser. Mælkeindsamling.
Den 3. januar 2008 har vi udsendt Arbejdsmiljøinformation nr. 174 vedr. Køre- og hviletidsbestemmelser. Mælkeindsamling. Arbejdsmiljøinformationen kan ses her. 

 

21-12-2007 - Cirkulære - http://www.mejeriuddannelse.dk/.
Den 21. december 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.078 vedrørende Ny hjemmeside om uddannelse og efteruddannelse i mejeriindustrien. Cirkulæret  kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login). 

 

05-12-2007 - Cirkulære - Rekruttering og aflønning af deltidsansatte og frivillige brandfolk.
Den 5. december 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.077 vedrørende  Rekruttering og aflønning af deltidsansatte og frivillige brandfolk. Cirkulæret m/bilag kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).

15-11-2007 - Cirkulære - Pensionsindbetaling. Seniorer.
Den 15. november 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.076 vedrørende Pensionsindbetaling. Seniorer. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).15-11-2007 - Cirkulære - Revideret ansættelseserklæring - smede og elektrikere.
Den 15. november 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.075 vedrørende Revideret ansættelseserklæring - smede og elektrikere (inkl. bilag). Cirkulære samt bilag kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).15-10-2007 - Cirkulære - Vejledning om sygedagpengeloven.
Den 15. oktober 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.074 vedrørende Vejledning om sygedagpengeloven. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).
 

11-10-2007 - Cirkulære - Faglig voldgift. Varsling af chauffører til overarbejde ud over 1 time.
Den 11. oktober 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.073 vedrørende Faglig voldgift. Varsling af chauffører til overarbejde ud over 1 time. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).
 

28-08-2007 - Cirkulære - Revideret ansættelseserklæring - mejeripersonale.
Den 28. august 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.072 vedrørende Revideret ansættelseserklæring - mejeripersonale (inkl. bilag). Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login). Bilaget "Ansættelseserklæring" findes endvidere under menuen Blanketter.


28-08-2007 - Cirkulære - Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2007 - Taktregulering.
Den 28. august 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.071 vedrørende Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2007 - Taktregulering. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


28-08-2007 - Cirkulære - Smede og elektrikere - Lønregulering pr. oktober 2007 - Taktregulering.
Den 28. august 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.070 vedrørende Smede og elektrikere - Lønregulering pr. oktober 2007 - Taktregulering (inkl. bilag). Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login). Bilaget "Lønskema III" findes - pr. 1. oktober 2007 - under menuen satser.


14-08-2007 - Cirkulære - PensionDanmark - udlændinge - korte perioder - overenskomstkoder.
Den 14. august 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.069 vedrørende PensionDanmark - udlændinge - korte perioder - overenskomstkoder (inkl. bilag). Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


14-08-2007 - Cirkulære - Ny formand.
Den 14. august 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.068 vedrørende Ny formand i arbejdsgiverforeningens bestyrelse. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


11-07-2007 - Cirkulære - Aftalebaseret orlov - forudsætninger og aftaler.
Den 11. juli 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.067 vedrørende Aftalebaseret orlov - forudsætninger og aftaler (inkl. bilag). Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login). Bilaget "Aftale om orlov" findes endvidere under menuen blanketter.


10-07-2007 - Elektronisk kursuskatalog - Arbejdsmarkedsuddannelser inden for mejeriindustrien.
Kursuskatalog for Arbejdsmarkedsuddannelser inden for mejeriindustrien (Dalum-kurserne) for sæsonen 2007/08 er nu tilgængeligt i elektronisk form på hjemmesiden. Der vil ikke - i modsætning til tidligere år - blive fremsendt et trykt katalog. Relevante oplysninger findes under menuen Sekretariater / Aktiviteter for MJE eller ved at klikke HER.


03-07-2007 - Cirkulære - Reception for Gårdejer Ove Møberg.
Den 3. juli 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.066 vedrørende Reception for Gårdejer Ove Møberg som fratræder sin formandspost i august 2007. Receptionen afholdes mandag den 20. august 2007 kl. 15.00 - 17.00. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


25-06-2007 - Cirkulære - Lov om røgfri miljøer. Ikrafttræden 15. august 2007.
Den 25. juni 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.065 vedrørende Lov om røgfri miljøer. Ikrafttræden 15. august 2007. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


14-05-2007 - Arbejdsgiverforeningen holder lukket fredag den 18. maj 2007.
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening holder lukket fredag den 18. maj 2007 i forbindelse med Kristi himmelfartsdag. Sekretariatet kan dog kontaktes pr. telefon, se yderligere oplysninger under kontakt.


11-05-2007 - Elektronisk kursuskatalog - Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser.
Kursuskatalog for Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser for sæsonen 2007/08 er nu tilgængeligt i elektronisk form på hjemmesiden. Der vil ikke - i modsætning til tidligere år - blive fremsendt et trykt katalog. Relevante oplysninger findes under menuen Sekretariater / Aktiviter for MAU eller ved at klikke HER.


10-05-2007 - Cirkulære - Sekretariatets åbningstider.
Den 10. maj 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.064 vedrørende Sekretariatets åbningstider. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


25-04-2007 - Cirkulære - Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings gruppelivsforsikring.
Den 25. april 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.063 vedrørende Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings gruppelivsforsikring. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


25-04-2007 - Cirkulære - Afvikling af grundforløbet i mejeristuddannelsen på Dalum UddannelsesCenter.
Den 25. april 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.062 vedrørende Afvikling af grundforløbet i mejeristuddannelsen på Dalum UddannelsesCenter. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


23-04-2007 - Arbejdsmiljøinformation - Arbejdsmiljøuddannelsen - HK-området.
Den 20. april 2007 har vi udsendt Arbejdsmiljøinformation nr. 172 vedrørende Arbejdsmiljøuddannelsen - HK-området. Se Arbejdsmiljøinformationen her.


03-04-2007 - Cirkulære - Forlængelse af arbejdsgiverperioden til 15 dage.
Den 3. april 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.061 vedrørende Forlængelse af arbejdsgiverperioden til 15 dage. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


03-04-2007 - Cirkulære - PensionDanmark - overenskomstkoder.
Den 3. april 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.060 m/bilag vedrørende PensionDanmark - overenskomstkoder . Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


03-04-2007 - Cirkulære - Pension til nyansatte - Fællesoverenskomstens § 17.
Den 3. april 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.059 vedrørende Pension til nyansatte - Fællesoverenskomstens § 17. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


07-03-2007 - Cirkulære - Ændring i lønsatser. April 2007.
Den 7. marts 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.058 vedrørende Ændring i lønsatser. April 2007. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


01-03-2007 - Interaktiv blanket for fraværsdokumentation.
Pr. 1. marts 2007 er blanket for fraværsdokumentation gjort tilgængelig i interaktiv version hjemmesiden. Blanketten findes i Serviceområde under menuen blanketter. Se den her.


31-01-2007 - Cirkulære - Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om ligeløn.
Den 31. januar 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.057 vedrørende Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om ligeløn. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


31-01-2007 - Cirkulære - Individuelle ansættelsesaftaler. Tilbagetrækningsalder. 65 til 70 år.
Den 31. januar 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.056 vedrørende Individuelle ansættelsesaftaler. Tilbagetrækningsalder. 65 til 70 år. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


31-01-2007 - Cirkulære - SALA Barseludligning - 3. indberetningskode.
Den 31. januar 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.055 vedrørende SALA Barseludligning - 3. indberetningskode. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


31-01-2007 - Cirkulære - Indberetning til eIndkomstregistret. Obligatorisk fra 1. januar 2008.
Den 31. januar 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.054 vedrørende Indberetning til eIndkomstregistret. Obligatorisk fra 1. januar 2008.(Inkl. bilag). Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


31-01-2007 - Cirkulære - Faglig voldgift. Sygeløn. Weekendarbejder.
Den 31. januar 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.053 vedrørende Faglig voldgift. Sygeløn. Weekendarbejder. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).
(kræver login)


03-01-2007 - Cirkulære - 2 - Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2007.
Den 3. januar 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.052 vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2007 (ophæver cirkulære nr. 1.046). Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


03-01-2007 - Cirkulære - Faglig voldgift - § 7, stk. 5 i Metal/El-overenskomsten.
Den 3. januar 2007 har vi udsendt cirkulære nr. 1.051 vedrørende Faglig voldgift - § 7, stk. 5 i Metal/El-overenskomsten. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


22-12-2006 - Cirkulære - Uddannelsesplan for elever under praktik i mejeristuddannelsen.
Den 22. december 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.050 vedrørende Uddannelsesplan for elever under praktik i mejeristuddannelsen. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


22-12-2006 - Cirkulære - Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftale med voksne.
Den 22. december 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.049 vedrørende Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftale med voksne. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


22-12-2006 - Cirkulære - Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg.
Den 22. december 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.048 vedrørende Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


22-12-2006 - Cirkulære - Sundhedsordning. HK-området.
Den 22. december 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.047 vedrørende Sundhedsordning på HK-området. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


22-12-2006 - Cirkulære - Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum UddannelsesCenter.
Den 22. december 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.046 vedrørende Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum UddannelsesCenter. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


22-12-2006 - Cirkulære - Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2007.
Den 22. december 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.045 vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2007. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


26-10-2006 - Cirkulære - Hygiejneuddannelse - den nye branchekode for mejeriindustrien.
Den 26. oktober 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.044 vedrørende Hygiejneuddannelse - den nye branchekode for mejeriindustrien. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


04-10-2006 - Cirkulære - Ændret arbejdstid. Sygemeldt. Opsagt. Funktionærlignende ansat mekaniker.
Den 4. oktober 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.043 vedrørende Ændret arbejdstid. Sygemeldt. Opsagt. Funktionærlignende ansat mekaniker. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


15-09-2006 - Cirkulære - SALA-Barseludligning - 2.
Den 15. september 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.042 vedrørende SALA-Barseludligning - 2. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


23-08-2006 - Arbejdsmiljøinformation - Arbejdsmiljøuddannelsen - nye perioder.
Den 23. august 2006 har vi udsendt Arbejdsmiljøinformation nr. 171 vedrørende de nye perioder som er planlagt for Arbejdsmiljøuddannelsen i 2007. Se Arbejdsmiljøinformationen her.


21-08-2006 - Cirkulære - Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2006 - Taktregulering.
Den 21. august 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.041 vedrørende Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2006 - Taktregulering. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


03-07-2006 - Cirkulære - Reception.
Den 3. juli 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.040 vedrørende Reception i anledning af at Morten Gass tiltræder som direktør for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening pr. 1. august 2006. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


14-06-2006 - Kursusplan 2006-2007, Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser.
Vi har den 14. juni 2006 udsendt kursusplan for sæsonen 2006-2007 i Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser. I kursusplanen findes detaljerede beskrivelser af kursusindhold samt afviklingsterminer. Kursusplanen kan endvidere hentes her.


31-05-2006 - Cirkulære - Smede og elektrikere - Lønregulering pr. oktober 2006 - Taktregulering.
Den 31. maj 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.039 vedrørende Smede og elektrikere - Lønregulering pr. oktober 2006 - Taktregulering.


17-05-2006 - Cirkulære - Aflønning af voksenlærlinge i mejeristuddannelsen.
Den 17. maj 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.037 vedrørende Aflønning af voksenlærlinge i mejeristuddannelsen. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


17-05-2006 - Cirkulære - Forkortet uddannelse til mejerist for elever med gymnasial baggrund.
Den 17. maj 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.036 vedrørende Forkortet uddannelse til mejerist for elever med gymnasial baggrund. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


02-05-2006 - Arbejdsmiljøinformation - Ændring af arbejdsmiljøloven.
Den 2. maj 2006 har vi udsendt Arbejdsmiljøinformation nr. 170 vedrørende Ændring af arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøinformationen kan hentes her.


02-05-2006 - Reception.
I anledning af, at arbejdsgiverforeningens direktør Leif Vinther Nielsen efter 30 års ansættelse går på pension, indbydes der til en afskedsreception den 29. juni 2006. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


01-05-2006 - Ny blanket til ansøgning om uafhentede feriepenge.
Den nye blanket til ansøgning om uafhentede feriepenge findes på siden Serviceområde/blanketter under afsnittet ferie. Klik her.


27-04-2006 - Udsendelse af kursusplan for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.
Vi har i dag udsendt kursusplanen for kommende sæson 2006-2007 for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg. Kursusplanen indeholder detaljerede kursusbeskrivelser samt afviklingsperioder. Kursusplanen kan endvidere downloades her.


24-04-2006 - Cirkulære - Overenskomstforståelse på HK-området nr. 2.
Den 24. april 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.034 vedrørendeOverenskomstforståelse på HK-området nr. 2 (erstatter cirkulære nr. 1.024 af 12. december 2005). Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


23-03-2006 - Cirkulære - Opsigelse af medarbejder under fravær forårsaget af en arbejdsskade.
Den 23. marts 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.033 vedrørende Opsigelse af medarbejder under fravær forårsaget af en arbejdsskade. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


23-03-2006 - Cirkulære - Arbejdsgiverforeningens sekretariat.
Den 23. marts 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.032 vedrørende udnævnelse af ny direktør i arbejdsgiverforeningen pr. 1. august 2006. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


16-03-2006 - Cirkulære - Overenskomstbestemte lønændringer pr. 1. april 2006.
Den 16. marts 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.031 vedrørende Overenskomstbestemte lønændringer pr. 1. april 2006. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


16-03-2006 - Cirkulære - Sommertid.
Den 16. marts 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.030 vedrørende Sommertid. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


16-03-2006 - Cirkulære - Ansættelse og aflønning af sommerferieafløsere, Fællesoverenskomstens § 3, stk. 11.
Den 16. marts 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.029 vedrørende Ansættelse og aflønning af sommerferieafløsere, Fællesoverenskomstens § 3, stk. 11. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


03-01-2006 - Cirkulære - Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2006.
Den 2. januar 2006 har vi udsendt cirkulære nr. 1.028 vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2006. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


23-12-2005 - Cirkulære - Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum UddannelsesCenter.
Den 23. december 2005 har vi udsendt cirkulære nr. 1.027 vedrørende Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum UddannelsesCenter. Cirkulære (inkl. refusionsskema) kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


19-12-2005 - Cirkulære - Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag - Ændring af betalingssats.
Den 19. december 2005 har vi udsendt cirkulære nr. 1.026 vedrørende Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag - Ændring af betalingssats. De nye satser er gældende fra 2. januar 2006. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


19-12-2005 - Cirkulære - Sygedagpengesats gældende fra og med den 2. januar 2006.
Den 19. december 2005 har vi udsendt cirkulære nr. 1.025 vedrørende Sygedagpengesats gældende fra og med den 2. januar 2006. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


12-12-2005 - Cirkulære - Overenskomstforståelse på HK-området.
Den 12. december 2005 har vi udsendt cirkulære nr. 1.024 vedrørende Overenskomstforståelse på HK-området. I cirkulæret er præciseret en række bestemmelser i overenskomsten. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


17-11-2005 - Arbejdsmiljøinformation - Den nye Arbejdsmiljøuddannelse.
Den 16. november 2005 har vi udsendt Arbejdsmiljøinformation nr. 169 vedrørende ændringer for Den nye Arbejdsmiljøuddannelse. Ændringerne sker med virkning fra 1. januar 2006 og kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


04-11-2005 - Cirkulære - Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.
Den 4. november 2005 har vi udsendt cirkulære nr. 1.023 vedrørende overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer, vedrørende mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere. Cirkulære samt ovenskomsten kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login)


19-10-2005  - Cirkulære - Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg.
Den 19. oktober 2005 har vi udsendt et cirkulære vedrørende beretning for Mejerifagets Lærlingeudvalgs virksomhed i perioden 1. juli 2004 - 30. juni 2005. Cirkulæret kan ses på siden Cirkulærer m.v. (kræver login).


14-10-2005  - Cirkulære om denne hjemmeside.
Den 13. oktober 2005 har vi udsendt et cirkulære, hvori der orienteres om, at arbejdsgiverens hjemmeside er gået i luften.

I cirkulæret oplyser vi om den mulighed medlemsvirksomhederne har for at få tildelt et password til den del af hjemmesiden, der indeholder en cirkulæreoversigt, samtlige cirkulærer tilbage fra 1982, og hvor der kan foretages søgning i cirkulæreteksterne.

Som det fremgår af hjemmesiden, vil vi i en rum tid fremover fortsat udsende cirkulærer i papirform til alle der hidtil har modtaget disse.


13-10-2005  - MA har fået en hjemmeside
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har nu fået en hjemmeside.

Der ligger en del grundige overvejelser bag etableringen af denne hjemmeside.

Den vigtigste overvejelse af alle er "Hvordan kan vi på den bedst mulige måde yde foreningens medlemmer kvalitet i de ydelser vi leverer".

Vores mål er, at medlemsvirksomhederne på hjemmesiden:  

  • kan læse, downloade og/eller rekvirere relevante informationer inden for arbejdsgiverforeningens arbejdsområde
  • både skal kunne sende generelle forespørgsler og oplysninger som arbejdsgiverforeningen løbende anmoder om
  • på sigt skal kunne tilmelde medarbejdere til kurser og andre arrangementer
  • kan finde relevante links til samarbejdspartnere, og eventuelt web-sider/databaser, hvor yderligere oplysninger findes.

Vi håber hjemmesiden kan være til nytte, og vi skal ikke undlade at benytte lejligheden til at invitere brugerne til at kommentere funktionerne på hjemmesiden.