Medlemslogin

Cirkulærer, meddelelser m.v.


Informationer fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening til medlemsvirksomhederne - og i visse tilfælde andre interessenter - sker gennem udsendelse af: 

- Cirkulærer
  (arbejdsmarkedsforhold generelt og overenskomstrelateret stof specielt) 
- Meddelelser
  (opkrævninger, opgørelser m.v.) 
- Nyhedsbreve
  (alene og primært i akutte situationer) 
- Arbejdsmiljøinformation
  (om specielle forhold på arbejdsmiljøområdet)

 

Følgende gælder:

  • Cirkulærer, meddelelser og arbejdsmiljøinformation udsendes elektronisk.
  • Cirkulærer er tilgængelige for medlemsvirksomhederne på hjemmesiden.
  • Arbejdsmiljøinformation og nyhedsbreve er tilgængelig for alle på hjemmesiden.
  • Meddelelser er ikke tilgængelig information på hjemmesiden.

Klik her for Arbejdsmiljøinformation


Klik her for Cirkulærer