Medlemslogin

Satser

 


Ydelser og satser på arbejdsmarkedet (fra 2. januar 2019)


Samarbejdsnævnet DA-LO nævnet: Honorar for møder i samarbejdsudvalg holdt uden for normal arbejdstid:
Kr. 335,- pr. mødedeltager uanset mødets længde.

 

Lønskemaer
Lønsatser revideres hvert år med virkning pr. 1. marts.

Endvidere vil der i forbindelse med opgørelse af taktregulering ske eventuelle justeringer pr. 1. oktober.

  

Nedenstående lønskemaer er gældende pr. 1. marts 2019:

Lønskema I for mejeripersonale og chauffører
Lønskema II for kontor- og laboratoriepersonale
Lønskema III for smede og elektrikere mv.
Lønskema IV for mejerielever under erhvervsuddannelse som mejerist
Lønskema V for elever under erhvervsuddannelse til lager og logistik-/lager- og procesoperatør
Lønskema VI for lærlinge og voksne lærlinge

 

 

Læsning af PDF dokumenter 

For at kunne læse cirkulærer og andre dokumenter på hjemmesiden skal Acrobat Reader være installeret på computeren. Hent nyeste version af Adobe Reader ved at klikke på nedenstående link: