Medlemslogin

Pension/Sundhedsordning

Sundhedsordning


Alle medarbejdere omfattet af Fællesoverenskomsten, Metal/El-overenskomsten, HK-overenskomsten og overenskomstaftalen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer er omfattet af en sundhedsordning og ordningen ”Hurtig Diagnose.
 
Læs mere om ordningen her
 
Ledere og funktionærer omfattet af overenskomstaftalen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer skal registreres som tilknyttet ordningen ved, at virksomheden tilmelder medarbejderen. Det kan gøres her: www.pension.dk/virksomhed/sundhed. For disse medarbejdere, som ikke er omfattet af pensionsordningen, betaler virksomheden kr. 67,25 pr. måned. Der skal til PensionDanmark indberettes på koden 126.

 
Læs mere på PensionDanmarks hjemmeside www.pension.dk/virksomhed/sundhed.

 

 


Pension

Timelønsansatte og HK
Samtlige timelønsansatte, funktionærlignende ansatte og funktionærer på kontor og laboratorieområdet er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordningen i PensionDanmark.

Det aktuelle samlede pensionsbidrag pr. 1. juli 2012:

 

Medarbejdere ansat i henhold til overenskomsten med Dansk Metal/Dansk El-Forbund: 12,99%  

 

Medarbejdere ansat i henhold til Fællesoverenskomsten: 12,99%

 

Medarbejdere ansat i henhold til HK-overenskomsten: 12,99%

 

Af det samlede pensionsbidrag betaler virksomheden 2/3 og medarbejderen 1/3.

 

Bemærk 1: At der på Fællesoverenskomsten og Metal/El-overenskomsten skal lægges 0,15% til arbejdsgiverbidraget til sundhedsordningen.

 

Bemærk 2: At der på samtlige områder er undtagelser for seniorer og ansatte i fleksjob (se protokollater om dette i de respektive overenskomster). 

 

 

Arbejdsledere m.v.

Medlemmer af Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer

Arbejdsledere, driftsledere og mejeribestyrere under overenskomsten med Foreningen af mejeriledere og funktionærer er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning hos AP Pension.

Pensionsbidraget er for medarbejdere ansat før 1. januar 2014:

 • Alder op til 50 år: 15,00 pct. af lønnen
 • Alder 50 år og over: 18,00 pct. af lønnen

For medarbejdere ansat efter 1. januar 2014:

 • Alder op til 45 år: 12,99 pct. af lønnen
 • Alder fra 45 - 49 år: 15,00 pct. af lønnen
 • Alder 50 år og over: 18,00 pct. af lønnen

I alle tilfælde betaler arbejdsgiveren 2/3 og medarbejderen 1/3 af bidraget

 

Arbejdsgiver betaler desuden:

 • 1,20 pct. af lønnen til forsikringsdækninger
  - invalidepension 70 pct. af lønnen
  - dødsfaldsbeløb 150 pct. af årslønnen (éngangsbeløb)
  - kritisk sygdom 150.000 kr. (éngangsbeløb)

Ikke-medlemmer af Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer

For disse medarbejdere angiver aftalen mellem AP-Pension og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening følgende bidragssatser:

 

Ansat før 1. januar 2014:

 • Alder op til 50 år: 15,00 pct. af lønnen
 • Alder 50 år og over: 18,00 pct. af lønnen

Ansat efter 1. januar 2014:

 • Alder op til 45 år: 12,99 pct. af lønnen
 • Alder fra 45 - 49 år: 15,00 pct. af lønnen
 • Alder 50 år og over: 18,00 pct. af lønnen

I alle tilfælde betaler arbejdsgiveren 2/3 og medarbejderen 1/3 af bidraget

 

Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at tilbyde pensionsordningen eller at betale præmien for invalidepension, dødsfaldsdækning og kritisk sygdom, som også kan tilbydes disse medarbejdere til egen betaling.

 

 

Læsning af PDF dokumenter 

For at kunne læse cirkulærer og andre dokumenter på hjemmesiden skal Acrobat Reader være installeret på computeren. Hent nyeste version af Adobe Reader ved at klikke på nedenstående link: