Medlemslogin

Cirkulærer 1990 - 1999

Cirkulærer 1990 - 1999

 

Nr. 866 af 30. december 1999
Orlovsordninger – Ændring af ydelser.

Nr. 865 af 30. december 1999 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med den 3. januar 2000.

Nr. 864 af 30. december 1999 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 863 af 30. december 1999
Sygedagpengeloven – Nedsættelse af beskæftigelseskrav.

Nr. 862 af 30. december 1999
Lønaftale gældende for voksenelever i erhvervsuddannelse som mejerist.

Nr. 861 af 17. november 1999 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1998/99.

Nr. 860 af 17. november 1999
Protokollater for tankvognschauffører.
Bilag

Nr. 859 af 29. september 1999 - UDGÅET
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 858 af 13. august 1999 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. oktober 1999 – Taktregulering.

Nr. 857 af 13. august 1999
Løn for deltagelse i § 9-sikkerhedsuddannelsen.

Nr. 856 af 13. august 1999
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 855 af 8. juli 1999
Overenskomster.

Nr. 854 af 30. juni 1999
Lønændringer pr. 1. oktober 1999 – Taktregulering.

Nr. 853 af 14. juni 1999
Løn under graviditetsbetinget sygdom m.m.

Nr. 852 af 14. juni 1999
Funktionærloven – Fuld løn til gravide under sygdom – Konkurrence- og kundeklausuler.
Bilag

Nr. 851 af 7. juni 1999
Vejledning om sygedagpengeloven.

Nr. 850 af 7. april 1999
Nye overenskomster.

Nr. 849 af 22. marts 1999
Aftaler om nye overenskomster.

Nr. 848 af 1. marts 1999
Sommertid.

Nr. 847 af 1. marts 1999
Overenskomstforlig med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet.

Nr. 846 af 23. februar 1999
Overenskomstforlig med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet.

Nr. 845 af 12. januar 1999
Kommenteret udgave af Ferieloven.

Nr. 844 af 12. januar 1999
AER-bidrag i 1999.

Nr. 843 af 21. december 1998
Orlovsordninger – Ændringer af ydelser.

Nr. 842 af 21. december 1998 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med den 4. januar 1999.

Nr. 841 af 21. december 1998 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 840 af 11. december 1998
Den særlige Pensionsopsparing af sygedagpenge.
Bilag

Nr. 839 af 12. november 1998
Supplerende dagpenge – frigørelsesattester.
Bilag

Nr. 838 af 2. november 1998 - UDGÅET
Årsberetning fro Mejerifagets Lærlingeudvalg 1997/98.

Nr. 837 af 7. september 1998 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. oktober 1998 – taktregulering.

Nr. 836 af 7. september 1998
Overflytning fra dagarbejde til natarbejde, gældende for medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund og Dansk El-Forbund.

Nr. 835 af 7. september 1998
Nye bestemmelser om hygiejneuddannelse.
Bilag

Nr. 834 af 21. august 1998
Afskaffelse af sygeskatten.

Nr. 833 af 21. august 1998
Bekendtgørelse om uddannelse til mejerist.

Nr. 832 af 30. juli 1998
Sygedagpenge – Anmeldelse af refusionskrav.

Nr. 831 af 8. juli 1998
Lønændringer pr. 1. oktober 1998 – Taktregulering.

Nr. 830 af 3. juni 1998
Aftale om funktionærlignende ansættelsesvilkår for mejeripersonale og chauffører (SiD-chauffører er dog ikke omfattet af aftalen).

Nr. 829 af 24. april 1998
Arbejdskonflikter.

Nr. 828 af 20. april 1998
Lønforholdene for mejerielever, som opfylder særlige beskæftigelses- og alderskrav.

Nr. 827 af 24. marts 1998 - UDGÅET
Sommertid.

Nr. 826 af 12. marts 1998
Forhøjelse af pensionsbidrag – PKS Pension.

Nr. 825 af 12. marts 1998
Overenskomstforhandlingerne på D.A.-området – Mulig konflikt.

Nr. 824 af 5. marts 1998 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1998 – Smede og elektrikere.

Nr. 823 af 5. marts 1998 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1998 – Mejerielever.

Nr. 822 af 5. marts 1998 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1998 – Transportarbejderuddannelsen.

Nr. 821 af 5. marts 1998 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1998 – Kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 820 af 5. marts 1998 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1998 – Mejeripersonale og chauffører.

Nr. 819 af 18. februar 1998
Overenskomstforhandlingerne på DA-området – Mulig konflikt.

Nr. 818 af 18. februar 1998
Arbejde på fridage m.m.

Nr. 817 af 18. februar 1998
Placering af erstatningsfridage.

Nr. 816 af 23. januar 1998
Sygedagpengeloven – Udvidet fædreorlov.

Nr. 815 af 23. januar 1998
Varierende ugentlig arbejdstid – Lokalaftaler efter overenskomstens § 1, stk. 4.

Nr. 814 af 23. januar 1998
Finansiering af ATP-bidrag for arbejdsløse og syge.

Nr. 813 af 23. januar 1998
AER-bidrag i 1998.

Nr. 812 af 19. december 1997 - UDGÅET
Overenskomster med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 811 af 4. december 1997
Orlovsordninger – Ændring af ydelser.

Nr. 810 af 4. december 1997 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med den 29. december 1997.

Nr. 809 af 4. december 1997 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 808 af 2. december 1997 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1996/97.

Nr. 807 af 2. december 1997
Ny sygeskat.
Bilag

Nr. 806 af 26. november 1997
Indbetaling af ATP-bidrag og bidrag til DMP ved sygdom.

Nr. 805 af 17. november 1997
Ændrede regler for udbetaling af lønrefusion for voksne elever.

Nr. 804 af 17. november 1997
Ansættelseserklæringer.

Nr. 803 af 17. november 1997
Midlertidig pensionsopsparing.

Nr. 802 af 9. oktober 1997
Rettelse til cirkulære Nr. 801.

Nr. 801 af 6. oktober 1997
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 800 af 26. september 1997
Løsarbejdere/arbejdsplan – Faglig voldgift.

Nr. 799 af 15. september 1997
Overenskomstforhandlinger med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 798 af 15. september 1997
Jubilæum.

Nr. 797 af 11. august 1997
Reception.

Nr. 796 af 28. juli 1997 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. oktober 1997 – Taktregulering.

Nr. 795 af 14. juli 1997 - UDGÅET
Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund.

Nr. 794 af 23. juni 1997
Overenskomster.

Nr. 793 af 10. juni 1997
Merit i mejeristuddannelsen for elever med en gymnasial baggrund.

Nr. 792 af 2. maj 1997
Lønaftale for elever under erhvervsuddannelse som transportarbejdere.

Nr. 791 af 2. maj 1997
Kontoruddannelsen.

Nr. 790 af 26. marts 1997
Afvikling af erstatningsfridage, optjent før 1. april 1997.

Nr. 789 af 26. marts 1997
Ny overenskomst med Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark vedrørende kontor og laboratoriepersonale.

Nr. 788 af 26. marts 1997
Ny overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund.

Nr. 787 af 26. marts 1997
Nye overenskomster på mejeriområdet med Dansk Funktionærforbund/Danske Mejeristers Fagforening og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark.

Nr. 786 af 20. marts 1997
Nye overenskomster på mejeriområdet med Specialarbejderforbundet i Danmark.

Nr. 785 af 17. marts 1997
Nye overenskomster på mejeriområdet.

Nr. 784 af 14. marts 1997
Overenskomst med Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark.

Nr. 783 af 11. marts 1997
Overenskomster med Dansk Funktionærforbund (Danske Mejeristers Fagforening) og Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund.

Nr. 782 af 6. marts 1997
Risiko for konflikt på DA-området.

Nr. 781 af 3. marts 1997 - UDGÅET
Sommertid.

Nr. 780 af 3. marts 1997
Overenskomster med Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark.

Nr. 779 af 3. marts 1997
Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne.
Bilag

Nr. 778 af 17. februar 1997
Overenskomster med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 777 af 2. januar 1997
Finansiering af ATP-bidrag for arbejdsløse og syge.

Nr. 776 af 2. januar 1997
Kildeskat og feriegodtgørelse.
Bilag

Nr. 775 af 2. januar 1997
AER-bidrag i 1997.

Nr. 774 af 16. december 1996 - UDGÅET
Sygedagpengesats pr. 6. januar 1997.

Nr. 773 af 16. december 1996 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 772 af 16. december 1996
Orlovsordninger – Ændring af ydelser.

Nr. 771 af 2. december 1996 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1995/96.

Nr. 770 af 28. november 1996
Hjemsendelse som følge af blokade af grænseovergangene.

Nr. 769 af 28. november 1996
Lønaftale for elever på metal- og el-området.

Nr. 768 af 28. november 1996
Betaling af tærepenge og tillæg for langturstransport.

Nr. 767 af 1. november 1996
Lov om skriftlige ansættelseserklæringer.

Nr. 766 af 1. november 1996
ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge.

Nr. 765 af 1. november 1996
Sekretariatets flytning.

Nr. 764 af 27. september 1996
Lov om brug af helbredsoplysninger – Helbredsattester under ansættelsen.

Nr. 763 af 27. september 1996
Lov om europæiske samarbejdsudvalg – Tillægsaftale til samarbejdsaftalen.

Nr. 762 af 4. september 1996
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 761 af 4. september 1996 - UDGÅET
Lønændring pr. oktober 1996 – Taktregulering.

Nr. 760 af 4. september 1996
Ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist.

Nr. 759 af 19. juli 1996
Pensionsordning med PKS Pension.

Nr. 758 af 19. juni 1996
Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet.

Nr. 757 af 6. juni 1996
Lov om brug af helbredsoplysninger – Helbredsattester under ansættelsen.
Bilag

Nr. 756 af 6. juni 1996
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Bilag

Nr. 755 af 6. juni 1996
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Nr. 754 af 8. maj 1996
Ændring af funktionærlovens § 2a.
Bilag

Nr. 753 af 8. maj 1996
Reception.

Nr. 752 af 8. maj 1996
Ny lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet.
Bilag

Nr. 751 af 8. maj 1996 - UDGÅET
Obligatorisk uddannelse i ”Mejerihygiejne og egenkontrol”.
Bilag

Nr. 750 af 29. marts 1996
Betaling for søgnehelligdage (”skæve” helligdage) – Faglig voldgift.

Nr. 749 af 29. marts 1996
Betaling for arbejde på fridage (køb af fridage) – Faglig voldgift.

Nr. 748 af 18. marts 1996 - UDGÅET
Sommertid.

Nr. 747 af 29. februar 1996 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1996 – Transportarbejderuddannelsen.

Nr. 746 af 29. februar 1996 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1996 – Mejerielever.

Nr. 745 af 29. februar 1996
Lønændringer pr. april 1996 – Kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 744 af 29. februar 1996 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. april 1996 – Smede og elektrikere.

Nr. 743 af 29. februar 1996 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1996 – Mejeripersonale og chauffører.

Nr. 742 af 12. januar 1996 - UDGÅET
Arbejdsgivernes betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Oplysningspligt på lønsedlen.

Nr. 741 af 12. januar 1996
Orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning.

Nr. 740 af 12. januar 1996
Lov om regres mod ansvarlig skadevolder.
Bilag

Nr. 739 af 5. januar 1996
Finansiering af ATP-bidrag for arbejdsløse og syge – Ændring af bidrag.

Nr. 738 af 5. januar 1996
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af bekendtgørelse.
Bilag

Nr. 737 af 18. december 1995
Arbejdsgivernes tilbagemelding til AF i forbindelse med formidling.

Nr. 736 af 18. december 1995
Orlovsordninger – Ændring af ydelser.

Nr. 735 af 18. december 1995
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 734 af 18. december 1995 - UDGÅET
Sygedagpengesatsen pr. 1. januar 1996.

Nr. 733 af 18. december 1995
Forhøjelse af kompensation for arbejdsgivernes ATP-bidrag.

Nr. 732 af 18. december 1995
Nye satser for ATP-bidrag fra 1. januar 1996.

Nr. 731 af 20. november 1995 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1994/95.

Nr. 730 af 20. november 1995
Aftale om funktionærlignende ansættelsesvilkår for smede og elektrikere.

Nr. 729 af 19. oktober 1995
Nyt telefonnummer pr. 2. november 1995.

Nr. 728 af 3. oktober 1995
Varsling af afskedigelse i større omfang.
Bilag

Nr. 727 af 22. september 1995 - UDGÅET
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 726 af 15. august 1995
Fællesordning for arbejde i holddrift.

Nr. 725 af 15. august 1995
Placering af erstatningsfridag.

Nr. 724 af 15. august 1995
Bekendtgørelse om mejeriteknikeruddannelsen.

Nr. 723 af 15. august 1995
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 722 af 15. august 1995
Tilskud til praktikpladser.

Nr. 721 af 15. august 1995
Kommunale styrelseslove – Kommunalpolitikeres ret til fravær, beskyttelse mod afskedigelse mv.

Nr. 720 af 15. august 1995
Mejeriindustriens Bedriftssundhedstjeneste.

Nr. 719 af 21. juli 1995
Overenskomster.

Nr. 718 af 10. juli 1995
Overenskomster.

Nr. 717 af 13. juni 1995
Betaling for søgnehelligdage (”skæve” helligdage).

Nr. 716 af 13. juni 1995
Betaling for arbejde på fridage (køb af fridage).

Nr. 715 af 6. juni 1995
Ny bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist.

Nr. 714 af 6. juni 1995
Vejledning om arbejdsmiljøloven.

Nr. 713 af 4. april 1995
Forligsmandens mæglingsforslag af 16. marts 1995 – Nye overenskomster på mejeriområdet.

Nr. 712 af 21. marts 1995 - UDGÅET
Sommertid.

Nr. 711 af 17. marts 1995
Nyt fra PKS Pension.

Nr. 710 af 17. marts 1995
Forligsmandens mæglingsforslag af 16. marts 1995.
Bilag

Nr. 709 af 2. februar 1995
Overarbejdsbetaling og forskudttidsbetaling.

Nr. 708 af 2. februar 1995
Vejledning om ferieloven.

Nr. 707 af 24. januar 1995
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag.

Nr. 706 af 17. januar 1995
Løn under sygdom – Anciennitet.

Nr. 705 af 17. januar 1995
Lønændringer pr. 1. marts 1995 – Kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 704 af 17. januar 1995
Finansiering af ATP-bidrag for syge og arbejdsløse.

Nr. 703 af 17. januar 1995
AER-bidrag i 1995.

Nr. 702 af 23. december 1994 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 701 af 22. december 1994
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 700 af 22. december 1994
Orlovsordninger.

Nr. 699 af 22. december 1994 - UDGÅET
Sygedagpengesatsen pr. 2. januar 1995.

Nr. 698 af 8. december 1994
Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 697 af 23. november 1994
Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 696 af 10. november 1994
Nyt fra PKS Pension.

Nr. 695 af 10. november 1994 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1993/94.

Nr. 694 af 10. november 1994
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning m.v.

Nr. 693 af 10. november 1994
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse (gravide).

Nr. 692 af 28. september 1994
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 691 af 19. september 1994
Oprettelse af bedriftssundhedstjeneste (BST) for mejeriindustrien.

Nr. 690 af 28. juli 1994
Orlovsordninger.
Bilag

Nr. 689 af 28. juli 1994
Reception.

Nr. 688 af 22. juni 1994
Ændring i ligebehandlingsloven – og regler om graviditetsundersøgelser.
Bilag

Nr. 687 af 22. juni 1994
Lov om ligebehandling og lov om sygedagpenge – genoptagelse af arbejdet mv.
Bilag

Nr. 686 af 1. juni 1994
Varsling af afskedigelser i større omfang.
Bilag

Nr. 685 af 1. juni 1994
Nyt fra PKS Pension.

Nr. 684 af 1. juni 1994
Bidrag til pensionsordningen.

Nr. 683 af 20. april 1994
Afskedsreception.

Nr. 682 af 20. april 1994
Ændring af reglerne om forældreorlov.
Bilag

Nr. 681 af 20. april 1994
Arbejdsgivernes Elevrefusion.
Bilag

Nr. 680 af 25. marts 1994 - UDGÅET
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 679 af 22. marts 1994 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag.

Nr. 678 af 11. marts 1994
Arbejdsgiverforeningens sekretariat.

Nr. 677 af 9. marts 1994
Erstatningsfridage.

Nr. 676 af 9. marts 1994
Gruppelivsforsikring.

Nr. 675 af 9. marts 1994
Pensionsordningen.

Nr. 674 af 9. marts 1994
Løn under sygdom og tilskadekomst.

Nr. 673 af 9. marts 1994
Orlov til uddannelse.
Bilag

Nr. 672 af 8. februar 1994
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 671 af 8. februar 1994
Regler om orlov.
Bilag

Nr. 670 af 26. januar 1994
Køre- og hviletidsregler.
Bilag

Nr. 669 af 26. januar 1994
Orlov til uddannelse.
Bilag

Nr. 668 af 26. januar 1994
Ansættelseserklæringer.
Bilag

Nr. 667 af 26. januar 1994
Regler om orlov.

Nr. 666 af 26. januar 1994 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1994 – Transportarbejderuddannelsen.

Nr. 665 af 26. januar 1994 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1994 – Mejerielever.

Nr. 664 af 26. januar 1994 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. april 1994 – Kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 663 af 26. januar 1994 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1994 – Smede og elektrikere.

Nr. 662 af 26. januar 1994 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1994 – Mejeripersonale og chauffører.

Nr. 661 af 11. januar 1994 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag.

Nr. 660 af 11. januar 1994
Sommertid.

Nr. 659 af 11. januar 1994
Indbetaling af ATP-bidrag ved sygdom eller fødsel og for medlemmer af A-kasser, der modtager A-dagpenge eller kursusgodtgørelse.
Bilag

Nr. 658 af 11. januar 1994
Ændring af lov om ferie.
Bilag

Nr. 657 af 30. december 1993
Ændring af lov om værnepligtsorlov.
Bilag

Nr. 656 af 30. december 1993 - UDGÅET
Sygedagpengesatsen pr. 3. januar 1994.

Nr. 655 af 30. december 1993
Regler om orlov til børnepasning.

Nr. 654 af 14. december 1993
Erstatningsfridage til chauffører.

Nr. 653 af 14. december 1993
Søgnehelligdagsbetaling.

Nr. 652 af 17. november 1993
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag.

Nr. 651 af 17. november 1993
Regler om orlov.
Bilag

Nr. 650 af 17. november 1993
Bidrag til arbejdsmarkedsfonde.

Nr. 649 af 17. november 1993 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1992/93.

Nr. 648 af 17. november 1993
Bekendtgørelse om transportarbejderuddannelsen.
Bilag

Nr. 647 af 21. oktober 1993
Bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen.
Bilag

Nr. 646 af 21. oktober 1993
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag.
Bilag

Nr. 645 af 17. september 1993
Bekendtgørelse om helbredskontrol mv. på visse levnedsmiddelvirksomheder.

Nr. 644 af 17. september 1993
Gruppelivsforsikringen.

Nr. 643 af 17. august 1993
Overenskomsterne for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 642 af 17. august 1993
Indbetaling af ATP-bidrag ved sygdom eller fødsel og for medlemmer af A-kasser, der modtager A-dagpenge eller kursusgodtgørelse.
Bilag

Nr. 641 af 17. august 1993
Fællesordning for arbejde i holddrift.

Nr. 640 af 17. august 1993
Overenskomsten for kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 639 af 17. august 1993
Overenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund.

Nr. 638 af 17. august 1993
Løn under sygdom og tilskadekomst.

Nr. 637 af 21. juli 1993
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag.

Nr. 636 af 21. juli 1993
Ansættelseserklæringer.
Bilag

Nr. 635 af 17. juni 1993
Lov om skriftlige ansættelseserklæringer.
Bilag

Nr. 634 af 17. juni 1993
Sygedagpengesatsen pr. 28. juni 1993.

Nr. 633 af 17. juni 1993
Arbejdsgivernes betaling for 1. og 2. ledighedsdag.

Nr. 632 af 17. juni 1993
Ændrede regler for orlov.

Nr. 631 af 2. juni 1993
Lønaftale for lærlinge og EFG-elever under erhvervsuddannelse som mejerist.

Nr. 630 af 2. juni 1993
Arbejdsgivernes betaling for 1. og 2. ledighedsdag.

Nr. 629 af 2. juni 1993
Ændring af arbejdsmiljøloven.
Bilag

Nr. 628 af 2. juni 1993
Vejledning om arbejdsskadeforsikring.

Nr. 627 af 23. april 1993
Fællesordning for arbejde i holddrift.

Nr. 626 af 22. april 1993
Transportarbejderuddannelsen.

Nr. 625 af 22. april 1993
Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Nr. 624 af 1. april 1993
Tilskud til praktikpladser.

Nr. 623 af 1. april 1993
Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Nr. 622 af 22. februar 1993
Pensionsordning.

Nr. 621 af 9. februar 1993
Pensionsordning for mejeripersonale, chauffører og håndværkere.

Nr. 620 af 9. februar 1993
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – bidrag for de 3 sidste kvartaler i 1993.
Bilag

Nr. 619 af 9. februar 1993
Tilbagemelding til Arbejdsformidlingen.

Nr. 618 af 25. januar 1993
Lønændringer pr. april 1993.

Nr. 617 af 25. januar 1993
Bekendtgørelse om manuel håndtering.
Bilag

Nr. 616 af 25. januar 1993
Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler.
Bilag

Nr. 615 af 25. januar 1993
Oplysningspligt i henhold til ligelønsloven.

Nr. 614 af 18. januar 1993
Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 613 af 18. januar 1993
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
Bilag

Nr. 612 af 18. januar 1993
Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.
Bilag

Nr. 611 af 18. januar 1993
Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.
Bilag

Nr. 610 af 6. januar 1993 - UDGÅET
Arbejdsgivernes betaling for 1. og 2. ledighedsdag.
Bilag

Nr. 609 af 6. januar 1993
Tilskud til praktikpladser.

Nr. 608 af 6. januar 1993
Overenskomsten for kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 607 af 22. december 1992 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1991/92.

Nr. 606 af 22. december 1992
Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 605 af 22. december 1992
Vejledning om arbejdsmiljøloven.

Nr. 604 af 28. oktober 1992
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1993.

Nr. 603 af 28. oktober 1992
Sekretariatets flytning.

Nr. 602 af 2. oktober 1992
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 601 af 8. september 1992
Bekendtgørelse om laborantuddannelsen.

Nr. 600 af 8. september 1992
Transportarbejderuddannelsen.

Nr. 599 af 8. september 1992
Etablering af Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg.

Nr. 598 af 8. september 1992
Vejledning om ligestillingslovene.

Nr. 597 af 16. juli 1992
Lov om orlovsydelse til uddannelse og lov om forældreorlovsydelse.

Nr. 596 af 10. juli 1992
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 595 af 10. juli 1992
Lønændringer pr. oktober 1992.

Nr. 594 af 27. maj 1992
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 593 af 27. maj 1992
Ændring af ligestillingsloven og loven om ligeløn.

Nr. 592 af 12. maj 1992
Praktik for mejeribrugsstuderende.

Nr. 591 af 12. maj 1992 - UDGÅET
Lønændringer pr. juli 1992. Mejerielever mv.

Nr. 590 af 27. marts 1992 - UDGÅET
Sygedagpengesatsen pr. 29. juni 1992.

Nr. 589 af 27. marts 1992
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 588 af 27. marts 1992
Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser – afmeldegebyr.

Nr. 587 af 20. marts 1992
Lønindeholdelse af det offentliges restancer.

Nr. 586 af 23. januar 1992
Vedledning om sygedagpengeloven.

Nr. 585 af 23. januar 1992
Ligeløn.

Nr. 584 af 7. januar 1992
Lønændringer pr. april 1992 – Ugelønnet personale.

Nr. 583 af 7. januar 1992
Lønændringer pr. 1. april 1992 – Kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 582 af 30. december 1991
Arbejdsgiverbetaling for 1. ledighedsdag – Tro- og loveerklæring samt blanket om ophør af forpligtelsen til at betale.

Nr. 581 af 30. december 1991 - UDGÅET
Betaling af dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag.

Nr. 580 af 30. december 1991 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1990/91.

Nr. 579 af 3. december 1991
Løn til laborantelever.

Nr. 578 af 7. november 1991
Vejledning om arbejdsgiverens betaling af en dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag.

Nr. 577 af 7. november 1991
Bekendtgørelse om kontoruddannelsen.

Nr. 576 af 7. november 1991
Bekendtgørelse om uddannelse til laborant.

Nr. 575 af 21. oktober 1991
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1992.

Nr. 574 af 21. oktober 1991 - UDGÅET
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 573 af 21. oktober 1991
Mejerielever – Dalum tekniske Skole.

Nr. 572 af 3. september 1991
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 571 af 3. september 1991
Overenskomsten for kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 570 af 3. september 1991
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 569 af 31. juli 1991
Overenskomsterne for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 568 af 19. juli 1991
Ændringer i hovedaftalen mellem SALA og LO.

Nr. 567 af 19. juli 1991
Beskatning af fratrædelsesgodtgørelse mv.

Nr. 566 af 19. juli 1991 - UDGÅET
Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag.

Nr. 565 af 19. juli 1991
Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Nr. 564 af 19. juli 1991
Overenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund.

Nr. 563 af 19. juli 1991
Lønændringer pr. oktober 1991.

Nr. 562 af 6. juni 1991
Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Nr. 561 af 6. juni 1991
Ændring af lov om arbejdsskadeforsikring.

Nr. 560 af 6. juni 1991
Ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Nr. 559 af 6. juni 1991
Ændring af lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring.

Nr. 558 af 6. juni 1991
Fællesordning for arbejde i holddrift.

Nr. 557 af 6. juni 1991
Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (praktikpladsafgiften).

Nr. 556 af 6. juni 1991
Ændrede regler for tillidsrepræsentanter.

Nr. 555 af 13. maj 1991
Lønaftale for mejerielever.

Nr. 554 af 11. april 1991 - UDGÅET
Sygedagpengesatsen pr. 1. juli 1991.

Nr. 553 af 11. april 1991
Regler for søgnehelligdagsbetaling.

Nr. 552 af 11. april 1991
Faglig voldgift – tidspunkt for lønregulering.

Nr. 551 af 9. april 1991
Forligsmandens mæglingsforslag af 19. marts 1991.

Nr. 550 af 21. marts 1991
Forligsmandens mæglingsforslag af 19. marts 1991.

Nr. 549 af 12. marts 1991
Ændring af lov om arbejdsskadeforsikring.

Nr. 548 af 12. marts 1991
Fællesordning for arbejde i holddrift.

Nr. 547 af 12. marts 1991
Ændringer i hovedaftalen mellem SALA og LO.

Nr. 546 af 12. marts 1991 - UDGÅET
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 545 af 25. februar 1991
Virksomhedsbegrebet ved afskedigelser af større omfang.

Nr. 544 af 25. februar 1991
Sygedagpengeloven – Betaling af lægeerklæringer.

Nr. 543 af 5. februar 1991
Lønforholdene for mejerielever, som opfylder særlige alders- og beskæftigelseskrav.

Nr. 542 af 5. februar 1991
Lønændringer pr. april 1991.

Nr. 541 af 19. december 1990
Betaling for praktikpladskompenserende undervisning.

Nr. 540 af 27. november 1990 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1989/90.

Nr. 539 af 27. november 1990
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1991.

Nr. 538 af 27. november 1990
Lærebogsmateriale i mejeristuddannelsen.

Nr. 537 af 27. november 1990
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 536 af 14. august 1990
Sygedagpengeloven – Prisen på lægeerklæringer.

Nr. 535 af 11. juli 1990
Sygedagpenge.

Nr. 534 af 11. juli 1990
Lære- og praktikpladskampagne.

Nr. 533 af 27. juni 1990
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 532 af 27. juni 1990
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 531 af 27. juni 1990
Arbejdstidsnedsættelse – Holddrift.

Nr. 530 af 27. juni 1990 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1990 – Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 529 af 27. juni 1990 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. oktober 1990 – Kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 528 af 27. juni 1990 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1990 – Smede og elektrikere.

Nr. 527 af 27. juni 1990 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1990 – Mejeripersonale og chauffører.

Nr. 526 af 27. juni 1990
Arbejdstidsnedsættelse pr. oktober 1990.

Nr. 525 af 6. juni 1990
Lovforslag om ændring af lov om arbejdsmiljø.

Nr. 524 af 6. juni 1990 - UDGÅET
Sygedagpengesatsen pr. 2. juli 1990.

Nr. 523 af 6. juni 1990
Ændring af foreningsfrihedsloven.

Nr. 522 af 6. juni 1990
Ændring af lov om ligebehandling.

Nr. 521 af 6. juni 1990
Afspadsering af overarbejde.

Nr. 520 af 6. juni 1990
Vejledning om sygedagpenge.

Nr. 519 af 3. maj 1990
Lærlingeuddannelsen til mejerist for voksenlærlinge.

Nr. 518 af 3. maj 1990
Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Nr. 517 af 3. maj 1990 - UDGÅET
Lønændringer pr. juli 1990. Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 516 af 27. marts 1990
Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Nr. 515 af 24. januar 1990 - UDGÅET
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 514 af 24. januar 1990
Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Nr. 513 af 5. januar 1990
Arbejdsmarkedsuddannelser – Løntabsgodtgørelse.

Nr. 512 af 5. januar 1990 - UDGÅET
Arbejdsmiljøundersøgelse på mejerierne.

Nr. 511 af 5. januar 1990 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. april 1990 – Kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 510 af 5. januar 1990 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 1990 – Ugelønnet personale.

 

[Tilbage til toppen]