Medlemslogin

Cirkulærer 1982 - 1989

Cirkulærer 1982 - 1999


 

Nr. 509 af 14. november 1989
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1990.

Nr. 508 af 14. november 1989
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) – Bidrag for 1990.

Nr. 507 af 26. oktober 1989 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1988/89.

Nr. 506 af 26. oktober 1989
Tilskud til oprettelse af lære- og praktikpladser.

Nr. 505 af 26. oktober 1989
Ekstrahjælp/deltidsarbejde. H.K.-overenskomsten.

Nr. 504 af 17. oktober 1989 - UDGÅET
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 503 af 17. oktober 1989
Vejledning om sygedagpengeloven og lov om barselsorlov.

Nr. 502 af 17. oktober 1989
Lov om voksenuddannelsesstøtte.

Nr. 501 af 30. august 1989
Overenskomsterne med Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer.

Nr. 500 af 3. august 1989
Lov om voksenuddannelsesstøtte.

Nr. 499 af 3. august 1989
Arbejdstidsnedsættelse – Holddrift.

Nr. 498 af 3. august 1989 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1989 – Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 497 af 3. august 1989 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. oktober 1989 – Kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 496 af 3. august 1989 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1989 – Smede og elektrikere.

Nr. 495 af 3. august 1989 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1989 – Mejeripersonale og chauffører.

Nr. 494 af 3. august 1989
Arbejdstidsnedsættelse pr. oktober 1989.

Nr. 493 af 7. juni 1989
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 492 af 7. juni 1989 - UDGÅET
Ændring af dagpengesats fra 3. juli 1989 (sygdom mv.).

Nr. 491 af 30. maj 1989
Lønaftale for mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 490 af 30. maj 1989
Erklæring om ophør af forpligtelsen til at betale dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag.

Nr. 489 af 5. maj 1989
Nyt telefonnummer.

Nr. 488 af 5. maj 1989
Aftale for tankvognschauffører.

Nr. 487 af 5. maj 1989
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 486 af 5. maj 1989
Lov om ligebehandling af mænd og kvinder, med hensyn til beskæftigelse m.v.

Nr. 485 af 5. maj 1989
Lov om lige løn til mænd og kvinder.

Nr. 484 af 7. april 1989
Bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Nr. 483 af 7. april 1989
Fællesordning for arbejde i holddrift.

Nr. 482 af 7. april 1989
Forligsmandens mæglingsforslag af 16. marts 1989.

Nr. 481 af 17. marts 1989
Forligsmandens mæglingsforslag af 16. marts 1989.

Nr. 480 af 9. marts 1989
Lønændringer pr. april 1989.

Nr. 479 af 9. marts 1989
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 478 af 6. marts 1989
Tankvognschauffører.

Nr. 477 af 13. februar 1989
Supplerende dagpenge.

Nr. 476 af 13. februar 1989
Overførsel af overskydende timer.

Nr. 475 af 13. februar 1989
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 474 af 1. februar 1989
Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 473 af 1. februar 1989
Bedriftssundhedstjeneste (BST) – Kantinepersonale.

Nr. 472 af 13. januar 1989
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 471 af 4. januar 1989 - UDGÅET
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag og vedrørende overførsel af overskydende timer.

Nr. 470 af 23. december 1988
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1989.

Nr. 469 af 23. december 1988
Overførsel af overskydende timer.

Nr. 468 af 23. december 1988
Arbejdsgivernes betaling for 1. ledighedsdag.

Nr. 467 af 11. november 1988
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1989.

Nr. 466 af 11. november 1988 - UDGÅET 
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1987/88.

Nr. 465 af 16. september 1988
Refusion af sygedagpenge.

Nr. 464 af 16. september 1988
AIDS på arbejdspladsen.

Nr. 463 af 24. august 1988
Udbetaling af tærepenge til chauffører.

Nr. 462 af 10. august 1988
Lønindeholdelse af det offentliges restancer.

Nr. 461 af 10. august 1988
Arbejdstidsnedsættelse – Holddrift.

Nr. 460 af 10. august 1988
Overenskomsterne med Dansk Mejeristforening.

Nr. 459 af 10. august 1988 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1988 – Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 458 af 10. august 1988 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. oktober 1988 – Kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 457 af 10. august 1988 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1988 – Smede og elektrikere.

Nr. 456 af 10. august 1988
Lønændringer pr. oktober 1988 – Mejeripersonale og chauffører.

Nr. 455 af 10. august 1988
Arbejdstidsnedsættelse pr. oktober 1988.

Nr. 454 af 1. juni 1988
Refusion af sygedagpenge.

Nr. 453 af 30. maj 1988
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 452 af 30. maj 1988
Gruppelivsforsikringen.

Nr. 451 af 19. maj 1988
Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Nr. 450 af 19. maj 1988
Aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere om arbejdsgiverens fritagelse for at betale dagpenge under sygdom.

Nr. 449 af 19. maj 1988
Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Nr. 448 af 19. maj 1988
Vejledning om funktionærloven.

Nr. 447 af 19. maj 1988
Lønændringer 1. juli 1988. Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 446 af 29. marts 1988
Ændringer i dagpengeloven.

Nr. 445 af 18. februar 1988
Vejledning om arbejdsskadeforsikringsloven.

Nr. 444 af 18. februar 1988
Overarbejde forud for normal arbejdstids begyndelse.

Nr. 443 af 21. januar 1988
Lønændringer pr. 1. april 1988 – Kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 442 af 21. januar 1988
Lønændringer pr. april 1988 – Ugelønnet personale.

Nr. 441 af 22. december 1987
Omlægning af arbejdsgiverafgifterne.

Nr. 440 af 22. december 1987
Søgnehelligdagsbetaling.

Nr. 439 af 8. december 1987
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) – Bidrag for 1988.

Nr. 438 af 24. november 1987 - UDGÅET
Overenskomsterne med Dansk Mejeristforening.

Nr. 437 af 20. november 1987
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1988.

Nr. 436 af 20. november 1987
Frigørelsesattester.

Nr. 435 af 20. november 1987
Vejledning om sygedagpengeloven og lov om barselsorlov.

Nr. 434 af 20. oktober 1987 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg 1986/1987.

Nr. 433 af 20. oktober 1987
Fællesordning for arbejde i holddrift.

Nr. 432 af 5. oktober 1987
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 431 af 5. oktober 1987
Overenskomsterne med Dansk Mejeristforening.

Nr. 430 af 21. september 1987
Overenskomsten for kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 429 af 21. september 1987
Overenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund.

Nr. 428 af 2. september 1987
Kurser for mejeriindustriens ledende personale.

Nr. 427 af 5. august 1987
Lønændringer i forbindelse med arbejdstidsnedsættelsen pr. oktober 1987.

Nr. 426 af 5. august 1987
Arbejdstidsnedsættelse pr. oktober 1987.

Nr. 425 af 17. juli 1987
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 424 af 25. juni 1987
Lærlinge- og EFG-uddannelsen til mejerist.

Nr. 423 af 25. juni 1987
Overenskomsterne for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 422 af 22. juni 1987
Generalforsamling 1987.

Nr. 421 af 27. maj 1987
Arbejde på Grundlovsdag.

Nr. 420 af 27. maj 1987
Overarbejde forud for normal arbejdstids begyndelse.

Nr. 419 af 27. maj 1987
Lønaftale for mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 418 af 30. april 1987 - UDGÅET
Ændring af dagpengesats fra 1. juli 1987.

Nr. 417 af 30. april 1987
Forhøjelse af bidrag til arbejdsløshedsforsikring.

Nr. 416 af 15. april 1987
Lønmodtagernes Garantifond.

Nr. 415 af 15. april 1987
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden.

Nr. 414 af 15. april 1987
Overenskomsten for kontor- og laboratoriepersonale.

Nr. 413 af 1. april 1987
Forligsmandens mæglingsforslag af 31. marts 1987.

Nr. 412 af 26. marts 1987
Overenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund.

Nr. 411 af 26. marts 1987
Overenskomsterne for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 410 af 12. marts 1987
Fællesordning for arbejde i holddrift.

Nr. 409 af 12. marts 1987
Overenskomsterne for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 408 af 24. februar 1987
Vejledning om arbejdsmiljøloven.

Nr. 407 af 24. februar 1987
Overenskomsternes fornyelse.

Nr. 406 af 12. februar 1987
Ny samarbejdsaftale.

Nr. 405 af 5. februar 1987
Indberetning af arbejdsnedlæggelser.

Nr. 404 af 5. februar 1987
Anmeldelse af sygefravær m.v.

Nr. 403 af 5. februar 1987
Ændringer i sygedagpengeloven.

Nr. 402 af 9. januar 1987
Forlængelse af mejerifagets adgang til at indgå lærekontrakter under lærlingeloven.

Nr. 401 af 23. december 1986
Forhøjelse af bidrag til arbejdsløshedsforsikring.

Nr. 400 af 23. december 1986
Tilskud til arbejdsgivernes betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

Nr. 399 af 23. december 1986
Lov om barselsorlov m.v.

Nr. 398 af 23. december 1986
Ophævelse af karensdag m.v.

Nr. 397 af 23. december 1986
Regler om holddrift.

Nr. 396 af 3. december 1986
Lønændringer 1. januar 1987 – Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 395 af 5. november 1986
Befordringstilskud - Kontorlærlinge og RFG-kontorelever.

Nr. 394 af 5. november 1986
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1987.

Nr. 393 af 24. oktober 1986
Befordringstilskud – Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 392 af 24. oktober 1986
Lønændringer i forbindelse emd arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. januar 1987.

Nr. 391 af 24. oktober 1986
Dispensation fro mejerilærlinge og EFG-mejerielever fra reglerne om unges aften- og natarbejde.

Nr. 390 af 7. oktober 1986
Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser.

Nr. 389 af 7. oktober 1986
Lønændringer pr. oktober 1986. Mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere.

Nr. 388 af 1. september 1986
Arbejdstidsnedsættelse pr. 1. januar 1987.

Nr. 387 af 18. juli 1986
Befordringstilskud – Lærlinge og EFG-elever.

Nr. 386 af 30. juni 1986
Opsigelsesregler.

Nr. 385 af 30. juni 1986
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 384 af 15. maj 1986
Lønændringer 1. juli 1986. Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 383 af 15. maj 1986
Generalforsamling 1986.

Nr. 382 af 7. april 1986
Lov om lige løn til mænd og kvinder.

Nr. 381 af 7. april 1986 - UDGÅET
Ændring af dagpengesats fra 1. april 1986.

Nr. 380 af 5. marts 1986
Sygedagpengeloven.

Nr. 379 af 5. marts 1986
Tilskud til lære- og praktikpladser.

Nr. 378 af 5. marts 1986
Lægeundersøgelse af personer under 18 år.

Nr. 377 af 5. marts 1986
Regler om holddrift.

Nr. 376 af 18. februar 1986 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. april 1986. Mejeripersonale og chauffører.

Nr. 375 af 18. februar 1986 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. april 1986. Smede, montører m.v.

Nr. 374 af 18. februar 1986 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. april 1986. Kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 373 af 18. februar 1986
Arbejdsgiverdokumentation til arbejdsløshedskasserne.

Nr. 372 af 18. februar 1986
Vejledning om funktionærloven.

Nr. 371 af 27. januar 1986
Tilskud til lære- og praktikpladser.

Nr. 370 af 27. januar 1986
Forhøjelse af bidrag til arbejdsløshedsforsikring.

Nr. 369 af 27. januar 1986
Vejledning om arbejde i kolde rum.

Nr. 368 af 27. januar 1986
Arbejdstøj og personlige værnemidler.

Nr. 367 af 17. december 1985 - UDGÅET
Overenskomsterne med Dansk Mejeristforening.

Nr. 366 af 17. december 1985
Tilskud til lære- og praktikpladser.

Nr. 365 af 2. december 1985
Unges aften- og natarbejde.

Nr. 364 af 2. december 1985
Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden – Bidrag for 1986.

Nr. 363 af 5. november 1985
Overenskomsterne med Dansk Mejeristforening.

Nr. 362 af 11. oktober 1985
Tilskud til arbejdsgivernes betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

Nr. 361 af 11. oktober 1985
Arbejdsløshedsforsikring for udlændinge.

Nr. 360 af 20. september 1985
Overenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund.

Nr. 359 af 16. september 1985
Minimalløn for kontorlærlinge, EFG-kontorelever samt laborantelever.

Nr. 358 af 19. august 1985
Fritagelse for karensdag ved arbejdsskade.

Nr. 357 af 19. august 1985
Overenskomsterne for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 356 af 19. august 1985
Vejledning om ferieloven.

Nr. 355 af 19. august 1985
Ændrede regler om befordringsgodtgørelse til lærlinge og EFG-elever.

Nr. 354 af 28. juni 1985
Begrænsning af fradrag for karensdage.

Nr. 353 af 28. juni 1985
Ændring af ferieloven.

Nr. 352 af 28. juni 1985
Arbejdsmarkedsuddannelsesfond.

Nr. 351 af 21. juni 1985
Lønaftale for mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 350 af 21. juni 1985
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 349 af 21. juni 1985
Regler om holddrift.

Nr. 348 af 22. maj 1985
Generalforsamling 1985.

Nr. 347 af 22. maj 1985
Tilskud til arbejdsgivernes betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

Nr. 346 af 10. maj 1985
Lov om værnepligtorlov.

Nr. 345 af 10. maj 1985
Gruppelivsforsikring.

Nr. 344 af 10. maj 1985
Overenskomsterne for mejeripersonale, chauffører samt smede.

Nr. 343 af 30. april 1985
Overenskomsterne pr. 1 april 1985.

Nr. 342 af 29. marts 1985
Overenskomstsituationen.

Nr. 341 af 22. marts 1985
Arbejdskonflikter.

Nr. 340 af 21. februar 1985
Vejledning om uddannelsesregler og brochure om mejeristuddannelsen.

Nr. 339 af 21. februar 1985
Vejledning om dagpengeloven og lov om barselsorlov.

Nr. 338 af 30. januar 1985
Udvidelse af barselsorlov.

Nr. 337 af 30. januar 1985
Forhøjelse af arbejdsgiverbidrag til førtidspension.

Nr. 336 af 14. januar 1985
Kortlægning af støjforholdene på 7 mejerier.

Nr. 335 af 20. november 1984
Sygedagpengeloven.

Nr. 334 af 20. november 1984
Indberetning af overenskomststridige aktioner.

Nr. 333 af 20. november 1984
Arbejdsmarkedsuddannelsesfond – bidrag for 1985.

Nr. 332 af 23. oktober 1984
Varsling af ændret arbejdstid.

Nr. 331 af 22. oktober 1984
LO’s opfordring til fredsaktion den 24. oktober 1984.

Nr. 330 af 16. oktober 1984
Overenskomst med Dansk El-Forbund.

Nr. 329 af 25. september 1984
Arbejdsgivernes bidrag til førtidspension.

Nr. 328 af 25. september 1984
Bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen.

Nr. 327 af 5. september 1984
Økonomisk støtte til uddannelsessøgende.

Nr. 326 af 5. september 1984
Afskedigelser af større omfang.

Nr. 325 af 5. september 1984
Lønændringer pr. oktober 1984. Mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere.

Nr. 324 af 5. september 1984 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1984. Smede, montører m.v.

Nr. 323 af 5. september 1984
Lønændringer pr. oktober 1984. Kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 322 af 30. juli 1984
Frihed under børns sygdom.

Nr. 321 af 30. juli 1984
Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af arbejdsskader.

Nr. 320 af 30. juli 1984
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 319 af 17. juli 1984
Regler for mejeribrugsstuderende i praktik.

Nr. 318 af 17. juli 1984
Tilskud til lære- og praktikpladser.

Nr. 317 af 19. juni 1984
Ændring af uddannelsen til mejerist.

Nr. 316 af 19. juni 1984 - UDGÅET
Lønændringer pr. juli 1984. Mejerilærlinge og EFG-mejerielever.

Nr. 315 af 8. juni 1984
Generalforsamling 1984.

Nr. 314 af 8. juni 1984
Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Nr. 313 af 8. juni 1984
Gruppelivsforsikring.

Nr. 312 af 9. maj 1984
Ændringer i sygedagpengeloven og i lov om barselsorlov.

Nr. 311 af 9. maj 1984
Sekretariatets flytning.

Nr. 310 af 27. april 1984
Bekendtgørelse om feriegodtgørelse.

Nr. 309 af 27. april 1984
Lov om ligebehandling af mænd og kvinder.

Nr. 308 af 27. april 1984
Erstatningskrav i anledning af arbejdsskader.

Nr. 307 af 20. marts 1984
Sikkerhedsuddannelser for kontor- og administrationsområdet.

Nr. 306 af 20. marts 1984
Løn under ferie.

Nr. 305 af 20. marts 1984
Ændring af ferieloven.

Nr. 304 af 2. marts 1984
Overenskomsten med H.K.

Nr. 303 af 2. marts 1984
Arbejdsmarkedsuddannelsesfond.

Nr. 302 af 2. marts 1984
Gruppelivsforsikring.

Nr. 301 af 2. marts 1984
Lønændringer pr. april 1984. Kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 300 af 2. marts 1984
Lønændringer pr. april 1984. Smede, montører m.v.

Nr. 299 af 2. marts 1984
Lønændringer pr. april 1984. Mejeripersonale og chauffører.

Nr. 298 af 13. februar 1984
Tilskud til praktikpladser – laborantelever.

Nr. 297 af 13. februar 1984
Konstituering af bestyrelse.

Nr. 296 af 4. januar 1984
Arbejdsmarkedsuddannelsesfond.

Nr. 295 af 20. december 1983
Ændringer i sygedagpengeloven og i lov om barselsorlov.

Nr. 294 af 6. december 1983
Lov om arbejdstilbud til ledige.

Nr. 293 af 6. december 1983
Vejledning om lovgivning.

Nr. 292 af 6. december 1983
Information om arbejdsmiljø.

Nr. 291 af 6. december 1983
Oplysningspligt.

Nr. 290 af 18. november 1983
LO’s opfordring til fredsaktion, tirsdag den 22. november 1983.

Nr. 289 af 2. november 1983 - UDGÅET
Overenskomsterne med Dansk Mejeristforening.

Nr. 288 af 2. november 1983
§ 9-sikkerhedsuddannelsen.

Nr. 287 af 25. oktober 1983
Køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører m.v.

Nr. 286 af 25. oktober 1983
Vejledning om ferieloven.

Nr. 285 af 20. september 1983
Vejledning om dagpengeloven og lov om barselsorlov.

Nr. 284 af 20. september 1983
Overenskomsterne med Dansk Mejeristforening.

Nr. 283 af 5. september 1983 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1983.

Nr. 282 af 5. september 1983
Køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører m.v. (distributionskørsel).

Nr. 281 af 16. august 1983
Karensdage under skoleophold for lærlinge og EFG-elever.

Nr. 280 af 16. august 1983
Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse i forbindelse med praktikophold samt bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse i forbindelse med skoleundervisning m.v. for EFG-elever og lærlinge.

Nr. 279 af 16. august 1983
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Nr. 278 af 26. juli 1983
Overenskomsten for kontor-, butiks- og laboratoriepersonale.

Nr. 277 af 28. juni 1983
Køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører m.v. (distributionskørsel).

Nr. 276 af 28. juni 1983
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 275 af 21. juni 1983
Overenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund.

Nr. 274 af 9. juni 1983
Lønaftale for mejerilærlinge.

Nr. 273 af 1. juni 1983
Overenskomsterne for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 272 af 18. maj 1983
Køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører m.v.

Nr. 271 af 18. maj 1983
Arbejdsfordeling.

Nr. 270 af 15. april 1983
Håndbog for sikkerhedsgruppen.

Nr. 269 af 15. april 1983
Bekendtgørelse om feriegodtgørelse.

Nr. 268 af 15. april 1983
Overenskomsternes fornyelse.

Nr. 267 af 23. marts 1983
Køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører m.v.

Nr. 266 af 23. marts 1983
Forligsmandens mæglingsforslag af 22. marts 1983.

Nr. 265 af 16. marts 1983
Vejledning om ændringer i sygedagpengeloven og lov om begrænsning af løn under sygdom.

Nr. 264 af 14. marts 1983
Lov om arbejdstilbud til ledige.

Nr. 263 af 14. marts 1983
Ændringer i sygedagpengeloven – arbejdsgiverperiode og dagpengeforpligtelse.

Nr. 262 af 14. marts 1983
Indførelse af karensdag.

Nr. 261 af 24. februar 1983
Lov om jobskabelse.

Nr. 260 af 24. februar 1983
Ændringer i sygedagpengeloven.

Nr. 259 af 24. februar 1983
Anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

Nr. 258 af 1. februar 1983
Ændringer i sygedagpengeloven.

Nr. 257 af 1. februar 1983
Lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.

Nr. 256 af 18. januar 1983
Ændringer i sygedagpengeloven – karensdage.

Nr. 255 af 18. januar 1983
Lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.

Nr. 254 af 7. december 1982
Kollektive afskedigelser.

Nr. 253 af 7. december 1982
Lov om arbejdstilbud til ledige.

Nr. 252 af 3. november 1982
Uddannelse af voksen-lærlinge.

Nr. 251 af 3. november 1982
Lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.

Nr. 250 af 3. november 1982
Lov om begrænsning af løn under sygdom.

Nr. 249 af 3. november 1982
Ændringer i sygedagpengeloven.

Nr. 248 af 21. oktober 1982
Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v.

Nr. 247 af 16. september 1982
Ændring af dagpengesats pr. 4. oktober 1982.

Nr. 246 af 16. september 1982
Opkrævning af forskellige arbejdsgiverbidrag.

Nr. 245 af 2. september 1982 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 1982.

Nr. 244 af 17. august 1982
Lønregulering – Dansk Mejeristforening.

Nr. 243 af 17. august 1982
Lønregulering – Dansk Metalarbejderforbund.

Nr. 242 af 17. august 1982
Lønregulering – Mejerilærlinge.

Nr. 241 af 17. august 1982
Dyrtidsregulering af lønninger.

Nr. 240 af 28. juli 1982
Samarbejdsaftalen og Tillægsaftale om Teknologi.

Nr. 239 af 8. juli 1982
Feriekortaftale med H.K.

Nr. 238 af 8. juli 1982
Lov om lære- og praktikpladser.

Nr. 237 af 28. juni 1982
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Nr. 236 af 28. juni 1982
Lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring – bortfald af § 85 a.

Nr. 235 af 15. juni 1982
Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold.

Nr. 234 af 15. juni 1982
Lov om arbejdstilbud til ledige.

Nr. 233 af 15. juni 1982
Lov om jobskabelse.

Nr. 232 af 15. juni 1982
Lov om lære- og praktikpladser.

Nr. 231 af 15. juni 1982
Overenskomsten med H.K.

Nr. 230 af 24. maj 1982
Dagpengeloven.

Nr. 229 af 24. maj 1982
Tillægsoverenskomsten for laboranter.

Nr. 228 af 24. maj 1982
Fællesopkrævning af forskellige arbejdsgiverbidrag.

Nr. 227 af 22. april 1982
Ændringer i hovedaftalen.

Nr. 226 af 5. april 1982
Forhøjelse af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen.

Nr. 225 af 24. marts 1982 - UDGÅET
Ændring af dagpengesats pr. 29. marts 1982.

Nr. 224 af 8. marts 1982
Lønændringer pr. april 1982.

Nr. 223 af 18. februar 1982
Lønregulering – Mejerilærlinge.

Nr. 222 af 18. februar 1982
Lønregulering – Dansk Mejeristforening.

Nr. 221 af 18. februar 1982
Lønregulering – Dansk Metalarbejderforbund.

Nr. 220 af 18. februar 1982
Dyrtidsregulering af lønninger.

Nr. 219 af 10. februar 1982
”GRUNDREGLER I DANSK ARBEJDSRET”.

Nr. 218 af 10. februar 1982
Regler for mejeribrugsstuderende i praktik.

Nr. 217 af 10. februar 1982
Teknologiaftale – tillægsaftale til Samarbejdsaftalen.

Nr. 216 af 10. februar 1982
Ændringer i hovedaftalen.

 

[Tilbage til toppen]