Medlemslogin

Cirkulærer m.v.


Fra 1. januar 2015 udsender MA ikke længere cirkulærer. Information til medlemsvirksomhederne sker gennem "Mejeribranchens Nyhedsbrev" som kun er for udvalgte personer på medlemsvirksomhederne.

 

Alle hidtil udsendte cirkulærer vil fortsat være tilgængelige for alle.

 

Læsning af PDF dokumenter 

For at kunne læse cirkulærer og andre dokumenter på hjemmesiden skal Acrobat Reader være installeret på computeren. Hent nyeste version af Adobe Reader ved at klikke på nedenstående link: 

 

 

Se VEDTÆGTER for MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING af 3. oktober 2013.

 

Klik her for oversigt over cirkulærer fra 1982 - 1989 

 

Klik her for oversigt over cirkulærer fra 1990 - 1999 

 

Nedenfor findes oversigt over cirkulærer fra 2000 og til i dag:

 

Nr. 1250 af 2. januar 2015

Ydelser og satser på arbejdsmarkedet

 

Nr. 1249 af 2. december 2014

Kursus i arbejdsmarkedsforhold

 

Nr. 1248 af 25. september 2014

Organisationsaftale om hvileperiode og fridøgn

 

Nr. 1247 af 4. september 2014

Kursus i arbejdsmarkedsforhold

 

Nr. 1246 af 22. august 2014

Taktregulering - Fællesoverenskomst og Metal/El-overenskomst

 

Nr. 1245 af 6. august 2014

Regulering af honorar for deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder uden for normal arbejdstid

 

Nr. 1244 af 26. maj 2014

Blanket til brug for aftaler om seniorfridage

Bilag - Individuel aftale om seniorordning - Fællesoverenskomsten

Bilag - Individuel aftale om seniorordning - Håndværkeroverenskomsten

 

Nr. 1243 af 4. april 2014

Lønregulering pr. 1. marts 2014 - Lønskemaer I til VI

Lønskema I - Mejeripersonale og chauffører

Lønskema II - Kontor- og laboratoriepersonale

Lønskema III - Smede, elektrikere mv.

Lønskema IV - Mejerielever under erhvervsuddannelse som mejerist

Lønskema V - Elever under erhvervsuddannelse til lager- og logistik-/lager- og procesoperatør

Lønskema VI - Lærlinge og voksne lærlinge

 

 

Nr. 1242 af 25. marts 2014

Lønregulering pr. 1. marts 2014 - Lønskemaer I til VI

Lønskema I - Mejeripersonale og chauffører

Lønskema II - Kontor- og laboratoriepersonale

Lønskema III - Smede, elektrikere mv.

Lønskema IV - Mejerielever under erhvervsuddannelse som mejerist

Lønskema V - Elever under erhvervsuddannelse til lager- og logistik-/lager- og procesoperatør

Lønskema VI - Lærlinge og voksne lærlinge

 

Nr. 1241 af 30. januar 2014

Tiltag til nedbringelse af erhvervsulykker i mejeribranchen 

 

Nr. 1240 af 15. januar 2014

Nye retningslinjer for lærebøger på uddannelsen til mejerist

 

Nr. 1239 af 10. januar 2014

Reminder - Kandider til konkurrencen om årets virksomhed på samarbejdsfronten

 

Nr. 1238 af 2. januar 2014

Ydelser og satser på arbejdsmarkedet

 

Nr. 1237 af 7. november 2013

Præmie for praktikpladser afskaffes

 

Nr. 1236 af 16. september 2013

Taktregulering - Fællesoverenskomst og Metal/El-overenskomst

 

Nr. 1235 af 16. september 2013

Ny overenskomst med Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Protokollat

 

Nr. 1234 af 16. august 2013 

Kursus i arbejdsmarkedsforhold

 

Nr. 1233 af 16. august 2013

Opkrævning til Mejeribrugets Uddannelsesfond

 

Nr. 1232 af 19. juni 2013

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2013

Invitation

Tilmeldingsblanket

 

Nr. 1231 af 2. maj 2013

Rettelse - Lønregulering pr. 1. april 2013 - Lønskemaer I - V

Lønskema I - Mejeripersonale og chauffører

Lønskema II - Kontor- og laboratoriepersonale

Lønskema III - Smede, elektrikere mv.

Lønskema IV - Mejerielever under erv.udd til lageroperatør mv.

Lønskema V - Mejerielelver under erh.udd til lageroperatør mv.

 

Nr. 1230 af 17. april 2013

Orienteringsmøde om overenskomstresultatet - 13. maj

 

Nr. 1229 af 11. april 2013

Lønskema I - Mejeripersonale og chauffører

Lønskema II - Kontor- og laboratoriepersonale

Lønskema III - Smede, elektrikere mv.

Lønskema IV - Mejerielever under erh.udd. som mejerist

Lønskema V - Mejerielever under erh.udd til lageroperatør mv.

Lønskema VI - Lærlinge og voksne lærlinge

 

Nr. 1228 af 7. januar 2013

Ydelser og satser på arbejdsmarkedet (2013)

 

Nr. 1227 af 15. november 2012

Praktikpladspræmie

 

Nr. 1226 af 25. september 2012

Overgang til Industriens Barselsfond

 

Nr. 1225 af 4. september 2012

Taktregulering - Fællesoverenskomst og Metal/El-overenskomst

 

Nr. 1224 af 21. august 2012

Opkrævning til Mejeribrugets Uddannelsesfond - rettelse

 

Nr. 1223 af 16. august 2012

Opkrævning til Mejeribrugets Uddannelsesfond

 

Nr. 1222 af 6. juli 2012

Lovgivningskravet om tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse 

 

Nr. 1221 af 28. juni 2012

Fra SALA-Barseludligning til Industriens Barselsfond pr. 1. juli 2012

 

Nr. 1220 af 25. maj 2012

Fælles forståelser ift. Fællesoverenskomsten

 

Nr. 1219 af 21. maj 2012

Fremtidig bemanding i MA

Bemanding - liste med kontaktoplysninger

 

Nr. 1218 af 14. maj 2012

Fælles forståelse af bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse til ansatte på overenskomsterne mellem MA og Dansk Metal hhv. Dansk El-forbund

 

Nr. 1217 af 2. maj 2012

Årets arbejdsmiljørepræsentant - MIA Prisen 2012

Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant!

 

Nr. 1216 af 1. maj 2012

Ændring af Ferieloven - sygdom opstået under ferie

 

Nr. 1215 af 18. april 2012

Lønregulering pr. 1. april 2012 - Lønskema VI (lærlinge på metal- og el-området)

 

Nr. 1214 af 10. april 2012

Fælles forståelse af bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse til ansatte på overenskomsterne mellem MA og 3F, NNF og Serviceforbundet/DMF

 

Nr. 1213 af 23. februar 2012

Forhold ved valg hhv. opsigelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samt afstemning om lokale aftaler

 

Nr. 1212 af 3. februar 2012

Lønskema I - Mejeripersonale og chauffører

Lønskema II - Kontor- og laboratoriepersonale

Lønskema III - Smede, elektrikere mv.

Lønskema IV - Mejerielever under erh.udd. som mejerist

Lønskema V - Mejerielever under erh.udd til lageroperatør mv.

Sekretariatet får ny adresse - og flytter til Axelborg

 

Nr. 1172 af 10. juni 2010

Ferieloven ændret - feriepenge ved overgang til efterløn og folkepension.

Bilag 1 - Loven

Bilag 2 - Skrivelse fra Pensionsstyrelsen

 

Nr. 1171 af 18. maj 2010

Lønregulering pr. 1. april 2010 - opdateret lønskema for elever inden for metal- og el-området.

Bilag 

 

Nr. 1170 af 12. maj 2010

Præcicering af forhold ved optjening af fridage for mejeriledere.

 

Nr. 1169 af 12. maj 2010

Orientering om forhold ved uafhentet feriegodtgørelse.

 

Nr. 1168 af 16. april 2010

Mulighedserklæring og friattest.

Bilag 1

Bilag 2

 

Nr. 1167 af 8. april 2010

Rettelse til cirkulære 1.166 om lønregulering pr. 1. april 2010.

Lønskema III

 

Nr. 1166 af 16. februar 2010

Lønregulering pr. 1. april 2010 - Lønskemaer.

Lønskema I - VI 

 

Nr. 1165 af 16. februar 2010

Obligatorisk efteruddannelse for chauffører.

 

Nr. 1164 af 10. februar 2010

Opkrævning i februar til Mejeribrugets Uddannelsesfond.

 

Nr. 1163 af 28. januar 2010

Friattest - lægeerklæring i tilfælde af sygemeldte medarbejdere er fortsat en udfordring.

 

Nr. 1162 af 22. januar 2010

Inspirationsredskaber til seniorpolitik, fastholdelse af seniorer og fokus på seniorernes potentialer.

Bilag: Cirkulære fra Samarbejdsnævnet SALA/LO

 

Nr. 1161 af 7. januar 2010

Præcisering af Fællesoverenskomstens bestemmelser om optjening af timer til afspadsering, hvor timerne er optjent før eller efter et ansættelsesforhold som elev. 

 

Nr. 1160 af 7. januar 2010

Lønsatser. Mejeribrugsstuderende. Skole- og praktikophold.

Bilag: Refusionsskema 

 

Nr. 1159 af 7. januar 2010

Ydelser og satser på arbejdsmarkedet.

 

Nr. 1158 af 4. januar 2010

Mejeribrugets Uddannelsesfond.

 

Nr. 1157 af 29. december 2009

Mulighedserklæring eller friattest.

Bilag: Guide Sygefravær: Når en medarbejder melder sig syg.

 

Nr. 1156 af 21. december 2009

Mejeribrugets Uddannelsesfond.

Bilag: Protokollat om kompetenceudvikling og uddannelsesfond. 

 

Nr. 1155 af 4. december 2009

VEU-digitaliseres - Portalen (EfterUddannelse.dk) for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 

Nr. 1154 af 30. november 2009

Multimediebeskatning - ny pjece fra SKAT.

 

Nr. 1153 af 19. november 2009

Ændring i fridagsbestemmelserne. Metal/El.

 

Nr. 1152 af 13. november 2009

4 ændrede forståelser af Fællesoverenskomsten.

 

Nr. 1151 af 9. november 2009

Tredobling af elevpræmie fra AER.

 

Nr. 1150 af 9. november 2009

Deltidsbeskæftigelse. Indsamlings- og mellemtransportchauffører - 2. 

 

Nr. 1149 af 3. november 2009

Blanket - ny form for lægeerklæring.

Bilag 1 - Lægeerklæring

Bilag 2 - Vejledning

 

Nr. 1148 af 29. oktober 2009

Sekretariatet. Ny chefkonsulent.

 

Nr. 1147 af 26. oktober 2009

Deltidsbeskæftigelse. Indsamlings- og mellemtransportchauffører.

 

Nr. 1146 af 29. september 2009

Mulighedserklæring m.v.

Bilag 1 - Mulighedserklæring

Bilag 2 - Vejledning

 

Nr. 1145 af 3. september 2009

Sekretariatet får ny adresse - og flytning.

 

Nr. 1144 af 2. september 2009

Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2009 - Taktregulering.

 

Nr. 1143 af 3. august 2009

Tilmelding. 3 kursusdage. Sygedagpengelov.

Bilag 1: Program

Bilag 2: Tilmeldingsblanket

 

Nr. 1142 af 28. juli 2009

Sekretariatet.

 

Nr. 1141 af 26. juni 2009

Regler for udbetaling i forbindelse med ny præmieordning for indgåelse af uddannelsesaftaler.

 

Nr. 1140 af 18. juni 2009

Pensionssatser. Ændring pr. 1. juli 2009.

 

Nr. 1139 af 11. juni 2009

Lovændring. Sygesamtaler. Mulighedserklæring. Sygedagpengerefusion.

 

Nr. 1138 af 11. juni 2009

Smede og elektrikere - Lønregulering pr. 1. oktober 2009 - Taktregulering.

Lønskema III (gældende pr. 1. oktober 2009) 

 

Nr. 1137 af 3. juni 2009

Fællesoverenskomst. Lokalaftale. Afspadsering af overarbejde.

 

Nr. 1136 af 12. maj 2009

Ny præmieordning for indgåelse af uddannelsesaftaler.

 

Nr. 1135 af 5. maj 2009

Metal/El-overenskomsten. Oversigt. Tillægsbetalinger jf. §§ 7, 11 og 12 - 2.

 

Nr. 1134 af 18. marts 2009

Afskaffelse af kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriekontobevis (yderligere orientering)

Bilag

 

Nr. 1133 af 26. februar 2009

Afskaffelse af kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriekontobevis.

 

Nr. 1132 af 18. februar 2009

Lønregulering pr. 1. april 2009. Lønskemaer.

 

Nr. 1131 af 11. februar 2009

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2009.

 

Nr. 1130 af 11. februar 2009

Sundhedsordning. Elever og seniorer.

 

Nr. 1129 af 30. januar 2009

Ansæt en pensionist. Jobplan 2008.

Bilag 1: Velfærdsministeriets pjece til virksomhederne.

Bilag 2: SALA-LO Samarbejdsnævnets cirkulære nr. 6 - 2008.

Bilag 3: SALA-LO Samarbejdsnævnets cirkulære nr. 4 - 2008.

 

Nr. 1128 af 30. januar 2009

Fællesoverenskomsten. Funktionærlignende ansatte. Søgnehelligdage.

 

Nr. 1127 af 13. januar 2009

Løntilskud til voksenlærlinge.

Bekg. om løntilskud

 

Nr. 1126 af 6. januar 2009

Standardansættelseskontrakt. Driftsledere, arbejdsledere o.lign.

Ansættelseskontrakt

 

Nr. 1125 af 6. januar 2009

Lønsatser. Mejeribrugsstuderende. Skole- og praktikophold.

Refusionsskema

 

Nr. 1124 af 16. december 2008

Afholdelse af ferie i timer.

 

Nr. 1123 af 16. december 2008

Vikarers lønmæssige indplacering. Fællesoverenskomst § 3, stk. 20.

 

Nr. 1122 af 16. december 2008

Ny aftale om tilskud til voksenlærlinge.

 

Nr. 1121 af 26. november 2008

Sundhedsordning. Pr. 1. januar 2009 også for ledere.

 

Nr. 1120 af 14. november 2008

Møder i sikkerhedsudvalget skal betragtes som arbejde - 2.

 

Nr. 1119 af 13. november 2008

Metal/El-overenskomsten. Oversigt. Tillægsbetalinger jf. § 7 og §§ 11 - 12.

 

Nr. 1118 af 13. november 2008

Nye standardkontrakter. Metal/El-overenskomst.

Timelønnede  /  funktionærlign. ansatte 

 

Nr. 1117 af 13. november 2008

Overenskomstaftalen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Bestillingsformular

 

Nr. 1116 af 4. november 2008

Tilmelding til nyhedsfunktioner.

 

Nr. 1115 af 29. oktober 2008

Nye standardkontrakter. Fællesoverenskomst.

Timelønnede  /  funktionærlign. ansatte

 

Nr. 1114 af 27. oktober 2008

Udvidelse af sundhedsordning i PensionDanmark.

Bilag 

 

Nr. 1113 af 27. oktober 2008

Revideret ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorieområdet.

Bilag/ansættelseskontrakt 

 

Nr. 1112 af 27. oktober 2008

Overenskomsten med HK/Privat. Vikarer er omfattet af pensionsordning.

 

Nr. 1111 af 17. september 2008

Overenskomst for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere.

Foreløbig overenskomstaftale 2008

 

Nr. 1110 af 26. august 2008

Taktregulering pr. 1. oktober 2008 - Fællesoverenskomst.

Lønskema I

 

Nr. 1109 af 26. august 2008

Smede og elektrikere - Lønregulering pr. 1. oktober 2008 - Taktregulering.

Lønskema III

 

Nr. 1108 af 26. juni 2008

Alle overenskomster. Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob.

 

Nr. 1107 af 20. juni 2008

Sundhedsordning. Nu på alle overenskomstområder.

 

Nr. 1106 af 16. juni 2008

Arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse (G-dage).

 

Nr. 1105 af 30. maj 2008

Forlængelse af arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 dage.

 

Nr. 1104 af 15. maj 2008

Fællesoverenskomst. § 13. Fridage og frit valg. Optjening mv.

 

Nr. 1103 af 14. maj 2008

Metal/El-overenskomsten. Betaling for søgnehelligdage.

 

Nr. 1102 af 7. maj 2008

eIndkomst, skattekort og lønindeholdelse.

 

Nr. 1101 af 7. maj 2008

Metal/El-overenskomstens § 7, stk. 5 - overgangsordning.

 

Nr. 1100 af 30. april 2008

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2008.

 

Nr. 1099 af 30. april 2008 - UDGÅET

Fællesoverenskomsten. Betaling for søgnehelligdage.

 

Nr. 1098 af 22. april 2008

2 nye standardkontrakter. Metal/El-overenskomst.

Timelønnede smede og elektrikere / Funktionærlignende ansatte smede og elektrikere

 

Nr. 1097 af 16. april 2008

Overgangsordning for voksenelever.

 

Nr. 1096 af 16. april 2008

Løntilskud til voksenlærlinge.

 

Nr. 1095 af 9. april 2008

Metal/El-overenskomst godkendt.

 

Nr. 1094 af 7. april 2008

HK-overenskomst godkendt.

 

Nr. 1093 af 1. april 2008

2 nye standardkontrakter. Fællesoverenskomst. 

Timelønnet personale / Funktionærlignende ansatte

 

Nr. 1092 af 1. april 2008

Aes-bidrag og belønningsordning.

 

Nr. 1091 af 31. marts 2008

Fællesoverenskomsten godkendt. Orienteringsmøde den 10. april 2008.

 

Nr. 1090 af 13. marts 2008

Lønskema I - VI.

Lønskema I     Lønskema II    Lønskema III  

Lønskema IV   Lønskema V    Lønskema VI

 

Nr. 1089 af 13. marts 2008

OK 2008. Metal/El. Forlig.

 

Nr. 1088 af 10. marts 2008

Genåbning for tilskud til voksenlærlinge.

 

Nr. 1087 af 6. marts 2008

OK 2008. HK/Privat. Forlig.

Bilag

 

Nr. 1086 af 6. marts 2008

OK 2008. Fællesoverenskomsten. Tekst. Lønskemaer. Afstemning.

Bilag

 

Nr. 1085 af 29. februar 2008

OK 2008. Fællesoverenskomsten. Forlig.

 

Nr. 1084 af 12. februar 2008

Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftaler med voksne.

 

Nr. 1083 af 24. januar 2008

Cirkulæreudsendelser efter 1. marts 2008.

 

Nr. 1082 af 17. januar 2008

Arbejdsgiverbidrag 2008. Samlet indbetaling. AER afventer.

 

Nr. 1081 af 17. januar 2008

Faglig voldgift. Erstatningsfridag = en betalingsdel.

 

Nr. 1080 af 4. januar 2008

Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under skoleophold på Dalum UddannelsesCenter.

Bilag

 

Nr. 1079 af 4. januar 2008

Revideret ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorieområdet.

Bilag

 

Nr. 1078 af 21. december 2007

Ny hjemmeside: www.mejeriuddannelse.dk

 

Nr. 1077 af 5. december 2007
Rekruttering og aflønning af deltidsansatte og frivillige brandfolk.
Bilag

 

Nr. 1076 af 15. november 2007
Pensionsindbetaling. Seniorer.

Nr. 1075 af 15. november 2007
Revideret ansættelseserklæring - smede og elektrikere.
Bilag

Nr. 1074 af 15. oktober 2007
Vejledning om sygedagpengeloven.

Nr. 1073 af 11. oktober 2007
Faglig voldgift. Varsling af chauffører til overarbejde ud over 1 time.

Nr. 1072 af 28. august 2007
Revideret ansættelseserklæring - mejeripersonale.
Bilag

Nr. 1071 af 28. august 2007
Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2007 - Taktregulering.

Nr. 1070 af 28. august 2007
Smede og elektrikere - Lønregulering pr. oktober 2007 - Taktregulering.
Bilag

Nr. 1069 af 14. august 2007
PensionDanmark - udlændinge - korte perioder - overenskomstperioder.
Bilag

Nr. 1068 af 14. august 2007
Ny formand.

Nr. 1067 af 11. juli 2007
Aftalebaseret orlov - forudsætninger og aftaler.
Bilag

Nr. 1066 af 3. juli 2007
Reception for Gårdejer Ove Møberg

Nr. 1065 af 25. juni 2007
Lov om røgfri miljøer. Ikrafttræden 15. august 2007.

Nr. 1064 af 10. maj 2007
Sekretariatets åbningstider.

Nr. 1063 af 25. april 2007
Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings gruppelivsordning.

Nr. 1062 af 25. april 2007
Afvikling af grundforløbet i mejeristuddannelsen på Dalum UddannelsesCenter.

Nr. 1061 af 3. april 2007
Forlængelse af arbejdsgiverperioden til 15 dage.

Nr. 1060 af 3. april 2007
PensionDanmark - overenskomstkoder.
Bilag

Nr. 1059 af 3. april 2007
Pension til nyansatte - Fællesoverenskomstens § 17.

Nr. 1058 af 7. marts 2007
Ændring af lønsatser. April 2007.

Nr. 1057 af 31. januar 2007
Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om ligeløn.

Nr. 1056 af 31. januar 2007
Individuelle ansættelsesaftaler. Tilbagetrækningsalder. 65 til 70 år.

Nr. 1055 af 31. januar 2007
SALA Barseludligning - 3. indberetningskode.

Nr. 1054 af 31. januar 2007
Indberetning til eIndkomstregistret. Obligatorisk fra 1. januar 2008.
Bilag

Nr. 1053 af 31. januar 2007
Faglig voldgift. Sygeløn. Weekendarbejder.

Nr. 1052 af 3. januar 2007
2 - Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2007.

Nr. 1051 af 3. januar 2007
Faglig voldgift - § 7, stk. 5 i Metal/El-overenskomsten.

Nr. 1050 af 22. december 2006
Uddannelsesplan for elever under praktik i mejeristuddannelsen.

Nr. 1049 af 22. december 2006
Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftale med voksne.
Bilag

Nr. 1048 af 22. december 2006
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg.

Nr. 1047 af 22. december 2006
Sundhedsordning. HK-området.

Nr. 1046 af 22. december 2006
Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum UddannelsesCenter.
Bilag

Nr. 1045 af 22. december 2006
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2007.

Nr. 1044 af 26. oktober 2006
Hygiejneuddannelse - den nye branchekode for mejeriindustrien.
Bilag

Nr. 1043 af 4. oktober 2006
Ændret arbejdstid. Sygemeldt. Opsagt. Funktionærlignende ansat mekaniker.

Nr. 1042 af 15. september 2006
SALA-Barseludligning - 2.

Nr. 1041 af 21. augsut 2006
Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2006 - Taktregulering.

Nr. 1040 af 3. juli 2006
Reception.

Nr. 1039 af 31. maj 2006 - UDGÅET
Smede og elektrikere - Lønregulering pr. oktober 2006 - Taktregulering.

Nr. 1038 af 31. maj 2006
SALA-Barseludligning.

Nr. 1037 af 17. maj 2006
Aflønning af voksenlærlinge i mejeristuddannelsen.

Nr. 1036 af 17. maj 2006
Forkortet uddannelse til mejerist for elever med gymnasial baggrund.

Nr. 1035 af 2. maj 2006
Reception.

Nr. 1034 af 24. april 2006
Overenskomstforståelse på HK-området nr. 2.

Nr. 1033 af 23. marts 2006
Opsigelse af medarbejder under fravær forårsaget af en arbejdsskade.

Nr. 1032 af 23. marts 2006
Arbejdsgiverforeningens sekretariat.

Nr. 1031 af 16. marts 2006 - UDGÅET
Overenskomstbestemte lønændringer pr. 1. april 2006.

Nr. 1030 af 16. marts 2006
Sommertid.

Nr. 1029 af 16. marts 2006
Ansættelse og aflønning af sommerferieafløsere, Fællesoverenskomstens § 3, stk. 11.

Nr. 1028 af 2. januar 2006 - UDGÅET
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) - Nye satser fra 1. januar 2006.

Nr. 1027 af 23. december 2005 - UDGÅET
Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum UddannelsesCenter.

Nr. 1026 af 19. december 2005 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag - Ændring af betalingssats.

Nr. 1025 af 19. december 2005 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med den 2. januar 2006.

Nr. 1024 af 12. december 2005 - UDGÅET
Overenskomstforståelse på HK-området.

Nr. 1023 af 4. november 2005
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.
Bilag

Nr. 1022 af 19. oktober 2005 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg.

Nr. 1021 af 13. oktober 2005
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening på Internettet.

Nr. 1020 af 22. september 2005
Overenskomst for mejeribestyrere.
Bilag

Nr. 1019 af 21. september 2005
Overenskomst for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere.
Bilag

Nr. 1018 af 21. september 2005 - UDGÅET
Fællesoverenskomst - Lønændringer pr. 1. oktober 2005 - Taktregulering.

Nr. 1017 af 21. september 2005 - UDGÅET
Smede og elektrikere - Lønregulering pr. oktober 2005 - Taktregulering.
Bilag

Nr. 1016 af 15. august 2005
Mere udfyldende lægeerklæringer.

Nr. 1015 af 5. juli 2005
Præmiering af ekstra praktikpladser.

Nr. 1014 af 29. juni 2005
Aftale om definition af natperiode for distributionschauffører m.v.

Nr. 1013 af 29. juni 2005
Fællesoverenskomstens § 16, stk. 5 – Betaling i forbindelse med fødsel.

Nr. 1012 af 29. juni 2005
Metal/EL-overenskomstens § 10a Barsel – Betaling i forbindelse med fødsel.

Nr. 1011 af 15. juni 2005
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.
Bilag 

Nr. 1010 af 7. juni 2005
Overenskomster.

Nr. 1009 af 7. juni 2005 - UDGÅET
Ny ansættelseserklæring for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 1008 af 17. maj 2005 - UDGÅET
Ny ansættelseserklæring for kontor- og laboratorieområdet.

Nr. 1007 af 13. maj 2005
Orienteringsmøde om overenskomstfornyelsen 2005.

Nr. 1006 af 11. maj 2005
Muligheder efter Mejeriindustriens Bedriftssundhedstjenestes ophør.

Nr. 1005 af 4. maj 2005
Ny overenskomst – Metal og El.

Nr. 1004 af 4. maj 2005
Ferie – overflytning af ferie samt opgørelse af uafhentede feriepenge.

Nr. 1003 af 2. maj 2005 - UDGÅET
Lønskema I, II, IV og V.

Nr. 1002 af 2. maj 2005
Nye elevaftaler.

Nr. 1001 af 2. maj 2005
Ny Fællesoverenskomst.

Nr. 1000 af 2. maj 2005
Ny overenskomst med HK/Privat.

Nr. 999 af 8. april 2005
Overenskomstforhandling – Metal/EL.

Nr. 998 af 4. april 2005
Overenskomstforhandlingerne.

Nr. 997 af 30. marts 2005
Status på overenskomstforhandlingerne.

Nr. 996 af 30. marts 2005
Overenskomstforlig – HK/Privat.

Nr. 995 af 3. marts 2005 - UDGÅET
Sommertid.

Nr. 994 af 3. marts 2005
Ophør af Mejeriindustriens Bedriftssundhedstjeneste.

Nr. 993 af 13. januar 2005
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) – Nye satser fra 1. januar 2005.

Nr. 992 af 13. januar 2005 - UDGÅET
Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum UddannelsesCenter.

Nr. 991 af 15. december 2004 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 990 af 15. december 2004 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med den 3. januar 2005.

Nr. 989 af 29. november 2004
Efterbetaling for oktoberåret 2003 – 2004. Fratrådte medarbejdere.

Nr. 988 af 8. november 2004
Arbejdstidsplanlægning omkring juleaftensdag.

Nr. 987 af 26. oktober 2004
Placering af overenskomstbestemte fridage.

Nr. 986 af 13. oktober 2004
Efterregulering – taktregulering pr. 1. oktober 2003.

Nr. 985 af 30. september 2004 - UDGÅET
Fællesoverenskomst – Lønændringer pr. 1. oktober 2004 – Taktregulering.

Nr. 984 af 28. september 2004 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg.

Nr. 983 af 3. september 2004
Fællesoverenskomst – Taktregulering pr. 1. oktober 2003 – Efterregulering.

Nr. 982 af 3. september 2004 - UDGÅET
Smede og elektrikere – Lønregulering pr. oktober 2004 – Taktregulering.

Nr. 981 af 14. juli 2004
Pensionsvejledning.

Nr. 980 af 22. juni 2004
Aflønning under kursus.

Nr. 979 af 22. juni 2004
Funktionærlignende ansættelsesvilkår for holddriftsarbejdere.

Nr. 978 af 19. maj 2004
Ny bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist.
Bilag

Nr. 977 af 13. maj 2004
Afsavnstillæg. Chauffører og ikke-chauffører.

Nr. 976 af 19. maj 2004
Aflønning. Medarbejdere med smitsom sygdom mv.

Nr. 975 af 13. maj 2004
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Bilag

Nr. 974 af 22. marts 2004
Sommertid.

Nr. 973 af 9. februar 2004 - UDGÅET
Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum UddannelsesCenter.

Nr. 972 af 9. februar 2004 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 2004.

Nr. 971 af 29. januar 2004
Ændring af ferieloven.
Bilag

Nr. 970 af 5. januar 2004
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) – Nye satser fra 1. januar 2004.

Nr. 969 af 15. december 2003
2 pjecer om ”Fleksibel barselsorlov”.

Nr. 968 af 12. december 2003
Tidspunkt for udlevering af et skriftligt ansættelsesbevis.

Nr. 967 af 12. december 2003
Ny standardansættelseskontrakt for HK – området.

Nr. 966 af 12. december 2003 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med den 29. december 2003.

Nr. 965 af 12. december 2003 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 964 af 12. december 2003
Årsopgørelse af søgnehelligdagskontoen.

Nr. 963 af 15. oktober 2003 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg.

Nr. 962 af 2. oktober 2003
Arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med den 24. december.

Nr. 961 af 2. oktober 2003
Planlægning af, og sygdom på en overenskomstbestemt fridag.

Nr. 960 af 14. august 2003
Ændringer i vejledning om G-dage.
Bilag

Nr. 959 af 14. august 2003 - UDGÅET
Fællesoverenskomst – Lønændringer pr. 1. oktober 2003 – Taktregulering.

Nr. 958 af 26. juni 2003 - UDGÅET
Smede og elektrikere – Lønregulering pr. oktober 2003 – Taktregulering.

Nr. 957 af 30. maj 2003
Lov om tidsbegrænset ansættelse vedtaget.
Bilag

Nr. 956 af 30. maj 2003
Vejledning om barselorlov og barseldagpenge.

Nr. 955 af 15. april 2003
Fædreorlov.

Nr. 954 af 15. april 2003
Fællesoverenskomstens § 3, stk. 10 – Uddannelsestillæg.
Bilag

Nr. 953 af 26. marts 2003 - UDGÅET
Sommertid.

Nr. 952 af 19. marts 2003
Ændring af bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom og fødsel.
Bilag

Nr. 951 af 7. februar 2003
Fællesoverenskomstens § 3, stk. 10 – Uddannelsestillæg.

Nr. 950 af 7. februar 2003 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 2003.

Nr. 949 af 22. januar 2003 - UDGÅET
Ændring af lønsats for mejeribrugsstuderende under de studerendes ophold på Dalum tekniske Skole.

Nr. 948 af 22. januar 2003
Ændring af lønsatsen for mejerielever under mejeristuddannelsens grundforløb.

Nr. 947 af 10. januar 2003
Deltagerbetaling på AMU-uddannelserne.

Nr. 946 af 3. januar 2003 - UDGÅET
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) – Nye satser fra 1. januar 2003.

Nr. 945 af 3. januar 2003 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 944 af 3. januar 2003 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med den 30. december 2002.

Nr. 943 af 3. januar 2003 - UDGÅET
Nye ansættelsesbeviser – smede og elektrikere.

Nr. 942 af 17. december 2002 - UDGÅET
Nye krav til ansættelsesbeviser.

Nr. 941 af 17. oktober 2002 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Arbejdsgiverforening.

Nr. 940 af 27. august 2002
Betaling af G-dage.

Nr. 939 af 2. august 2002
Reception.

Nr. 938 af 1. juli 2002 - UDGÅET
Smede og elektrikere – Lønregulering pr. oktober 2002 – Taktregulering.

Nr. 937 af 1. juli 2002 - UDGÅET
Fællesoverenskomst – Lønændringer pr. 1. oktober 2002 – Taktregulering.

Nr. 936 af 27. maj 2002
Betaling for juleaftensdag.

Nr. 935 af 21. maj 2002
Brugerbetaling på AMU-uddannelserne.

Nr. 934 af 24. april 2002
Kompensation og finansieringsbidrag i 2002.

Nr. 933 af 16. april 2002 - UDGÅET
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) – Nye satser fra 1. januar 2002.

Nr. 932 af 3. april 2002
Reform af barselsorlov.
Bilag

Nr. 931 af 3. april 2002
Udvidede krav til ansættelsesbeviser.
Bilag

Nr. 930 af 25. marts 2002
Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA).

Nr. 929 af 11. marts 2002
Sommertid.

Nr. 928 af 11. marts 2002 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 2002.

Nr. 927 af 25. januar 2002
Betaling for søgnehelligdage.

Nr. 926 af 25. januar 2002
Betaling for deltagelse i sikkerhedsudvalgsmøder uden for arbejdstiden.

Nr. 925 af 25. januar 2002 - UDGÅET
Løn og logi til de mejeribrugsstuderende under praktikken.

Nr. 924 af 25. januar 2002 - UDGÅET
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening gruppelivsforsikring.

Nr. 923 af 8. januar 2002 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 922 af 8. januar 2002 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med den 1. januar 2002.

Nr. 921 af 9. november 2001 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg.

Nr. 920 af 9. november 2001
Laborantuddannelsen.
Bilag

Nr. 919 af 5. november 2001 - UDGÅET
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 918 af 8. oktober 2001
Overenskomsterne med Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Nr. 917 af 13. september 2001
Ændring af funktionærlovens § 1, stk. 2.
Bilag

Nr. 916 af 13. september 2001
Sygedagpenge.

Nr. 915 af 4. juli 2001 - UDGÅET
Smede og elektrikere – Lønregulering pr. oktober 2001 – Taktregulering.

Nr. 914 af 2. juli 2001 - UDGÅET
Fællesoverenskomst – Lønændringer pr. 1. oktober 2001 – Taktregulering.

Nr. 913 af 2. juli 2001 - UDGÅET
Smede og elektrikere – Lønregulering pr. oktober 2001 – Taktregulering.

Nr. 912 af 13. juni 2001
Fællesoverenskomst – Uddannelsestillæg.

Nr. 911 af 6. juni 2001
Møde om de nye overenskomster.

Nr. 910 af 31. maj 2001
Overenskomster.

Nr. 909 af 18. maj 2001
Ansættelse af udenlandske praktikanter.
Bilag

Nr. 908 af 18. maj 2001
Reception.

Nr. 907 af 30. april 2001
Pjecen ”Hold da helt ferie”.

Nr. 906 af 23. april 2001
Overenskomst – HK/INDUSTRI.

Nr. 905 af 11. april 2001
Overenskomst – Metal og El.

Nr. 904 af 4. april 2001 - UDGÅET
Nye lønskemaer.

Nr. 903 af 2. april 2001
Lønaftaler for elever.

Nr. 902 af 2. april 2001
Overenskomstforlig – HK/INDUSTRI.

Nr. 901 af 30. marts 2001
Nye overenskomster.

Nr. 900 af 28. marts 2001
Overenskomstforhandlingerne – Metal og El.

Nr. 899 af 26. marts 2001
Sammenbrud på mejeriområdet ved overenskomstforhandlingerne med Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund (HK).

Nr. 898 af 19. marts 2001 - UDGÅET
Sommertid.

Nr. 897 af 16. marts 2001
Overenskomstforhandlingerne.

Nr. 896 af 8. februar 2001
Skriftlige ansættelseserklæringer.

Nr. 895 af 8. februar 2001
Graviditet – skåneerklæring.

Nr. 894 af 3. januar 2001
Kompensation for ATP-bidrag – Finansiering af ATP for ledige og syge samt bidrag til LG.

Nr. 893 af 3. januar 2001 - UDGÅET
Arbejdsgiverens betaling for 1. og 2. ledighedsdag – Ændring af betalingssats.

Nr. 892 af 3. januar 2001
Sygedagpengesats gældende fra og med den 1. januar 2001.

Nr. 891 af 3. januar 2001 - UDGÅET
Sygedagpengesats gældende fra og med 1. januar 2001.

Nr. 890 af 3. januar 2001
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) – Nye satser fra 1. januar 2001.

Nr. 889 af 29. november 2000
Løn og logi til de mejeribrugsstuderende under praktiktiden.
Bilag

Nr. 888 af 29. november 2000
Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 887 af 17. november 2000
Ny bekendtgørelse om uddannelsen til mejerist.

Nr. 886 af 17. november 2000 - UDGÅET
Årsberetning for Mejerifagets Lærlingeudvalg.

Nr. 885 af 10. oktober 2000
Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 884 af 5. oktober 2000
Ensretning af forskudttidssatser for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 883 af 5. oktober 2000
Reception.

Nr. 882 af 7. september 2000 - UDGÅET
Lønændringer pr. oktober 2000 – Taktregulering.

Nr. 881 af 4. september 2000
Forhandlinger om ny fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 880 af 21. juni 2000
Sikring af udbetaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag mv.
Bilag

Nr. 879 af 21. juni 2000
Ny ferielov vedtaget.
Bilag

Nr. 878 af 21. juni 2000 - UDGÅET
Lønændringer pr. 1. oktober 2000 – Taktregulering.

Nr. 877 af 22. maj 2000
Forhandlinger om ny fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører.

Nr. 876 af 16. maj 2000
Mejeristuddannelsen.

Nr. 875 af 14. marts 2000 - UDGÅET
Sommertid.

Nr. 874 af 14. marts 2000 - UDGÅET
Lønændringer pr. april 2000.

Nr. 873 af 4. februar 2000
Vejledning om Funktionærloven.

Nr. 872 af 4. februar 2000
Indbetaling af ATP-bidrag m.m.
Bilag

Nr. 871 af 21. januar 2000
Lov om orlov – Børnepasningsorlov.

Nr. 870 af 21. januar 2000
Sygedagpengeloven – Udvidelse af den fleksible barselsorlov.

Nr. 869 af 21. januar 2000 - UDGÅET
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) – Nye satser fra 1. januar 2000.

Nr. 868 af 21. januar 2000
Tilkald af medarbejder som ikke er på rådighedsvagt.

Nr. 867 af 21. januar 2000
Regler for arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.
Bilag 

 

[Tilbage til toppen]