Medlemslogin

Blanketter


Nedenfor findes følgende blanketter:

 

 

 

Ansættelseserklæringer 

Den skriftlige ansættelseserklæring er et vigtigt dokument i forholdet mellem virksomheden og medarbejderen.

Dels er der i lovgivningen krav om, at der på skrift nedfældes de forhold som er væsentlige for ansættelsesforholdet, og dels vil virksomheden i flere situationer skulle vende tilbage til dette papir.

Vær opmærksom på, at medarbejdere der indgår en aftale om ansættelse, der forventes at være udover en måned, skal have underskrevet ansættelseserklæringen inden udløbet af 1. ansættelsesmåned.

Arbejdsgiverforeningen har indgået aftale med forbundene bag Fællesoverenskomsten, Smede/El-overenskomsten samt med HK/Privat om, hvad mejeribrugets ansættelseserklæringer for de nævnte områder skal indeholde. Dette betyder, at såfremt virksomheden anvender disse erklæringer, indeholder disse de væsentlige oplysninger, som er foreskrevet.

Virksomhederne anbefales derfor at anvende disse ansættelseserklæringer.

Virksomhederne er velkomne til at kontakte sekretariatet for vejledning m.v., for udfærdigelse individuelle kontrakter, dvs. ansættelseserklæringer for personale, der ikke er omfattet af de ovenfor nævnte aftaler. 

 

Det er med Foreningen af mejeriledere og funktionærer aftalt, at der skal udarbejdes standardansættelseserklæringer for driftsledere samt arbejdsledere m.v. 

 

Ansættelseskontrakt for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign., samt driftsledere omfattet af overenskomstaftalen

 

Kontrakt  for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign. (word-fil m. formularfelter)

 

Ansættelseskontrakt for mejeribestyrere (word-fil m. formularfelter) 


Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer er enige om, at disse blanketter kan anvendes ved ansættelse af personale på direktørniveau. 

Ansættelsesblanket (dansk og engelsk)


 

Ansættelseskontrakter for mejeripersonale, chauffører og afløsere ansat i henhold til Fællesoverenskomsten: 
 
Kontrakt for timelønnede (word-fil m. formularfelter)
Kontrakt for timelønnede - 14 dages lønnede (word-fil m. formularfelter)

Kontrakt for funktionærlignende ansatte (word-fil m. formularfelter) 

Tillæg til ansættelseserklæring for ansatte med flere arbejdssteder (word-fil m. formularfelter)

Se cirkulære nr. 1.115 på siden Cirkulærer m.v.

 


 

Ansættelseskontrakter på smede/el-området: 

Kontrakt for smede og elektrikere (word-fil m. formularfelter)

Kontrakt for funktionærlignende ansatte smede og elektrikere (word-fil m. formularfelter) 

Se cirkulære nr. 1.118 på siden Cirkulærer m.v.

 


 

Ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorie-området: 

Kontrakt for kontor- og laboratoriepersonale (word-fil m. formularfelter)

Se cirkulære nr. 1.113 på siden Cirkulærer m.v. 

 


 

Ansættelseskontrakt for mejeribrugsstuderende:

 

Der er udarbejdet standardkontrakt for mejeribrugsstuderende i mejeripraktik. Reglerne der regulerer praktikken er fastsat i aftale mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og KU LIFE.

Kontrakt for mejeribrugsstuderende i mejeripraktik

Employment contract for student of dairy science and technology at internship

Aftale om gennemførelse af mejeripraktik

Tillægsaftale om gennemførelse af mejeripraktik

 

Registrering i forbindelse med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser

I de tilfælde, hvor der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, vil virksomheden blive anmodet om at registrere hvem, hvor mange og i hvor lang tid arbejdsnedlæggelsen har været. Typisk vil virksomheden kontakte arbejdsgiverforeningen, og vil derefter blive bedt om at registrere ovennævnte. Dette sker på en specielt udarbejdet blanket.

Registrering af arbejdsnedlæggelse som PDF

 

 

"Tro- og loveerklæring"

 

Sygdom

Virksomheder, der i personalecirkulærer eller på anden vis har orienteret medarbejderne herom, kan i konkrete situationer eller konsekvent ved fravær på grund af sygdom, anvende en "tro- og loveerklæring".

Dokumentation for fravær kan ske ved anvendelse af denne blanket:

Fraværsdokumentation (pdf)

eller ved at benytte den interaktive version, som kan udfyldes inden udskrivning:
 
Tro- og loveerklæring (word-fil m. formularfelter)

1., 2. og 3. ledighedsdag

Blanket til dokumentation for ledighed 1. - 3. ledighedsdag:

 

 

Mulighedserklæring

Med virkning fra 5. oktober 2009 udgår den kendte lægeerklæring / uarbejdsdygtighedserklæring. Erstatningen er mulighedserklæringen.

 

Se cirkulære nr. 1.146 samt vejledning.

 

Ny form for lægeerklæring

Ny blanket som kan anvendes af læger, når de skal udstede lægeerklæring om uarbejdsdygtighed.

 

Se cirkulære nr. 1.149, lægeerklæring samt vejledning.

 

 

  

Ferie

 

Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF)
Det er obligatorisk for DI's overenskomstdækkede medlemmer at indberette data om medarbejdernes ferie til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF). Det gælder derfor også virksomheder under Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, som hidtil dels har været dækket af MA's feriekortgaranti og dels har benyttet MA's feriekortformularer. Mejerierne er nu dækket af DI's garanti.

 

Feriekortordningen betyder, at virksomhederne som hidtil efter løbende at have afregnet A-skat, beholder de til ferieafvikling afsatte midler indtil tidspunktet for feriens afvikling, hvor pengene udbetales til medarbejderne.

 

Baggrunden for elektronisk indberetning
Tilmelding til ACF er nødvendig for at opfylde nye krav i ferieloven. Hvis virksomhederne ikke tilmelder sig ACF, skal virksomhederne løbende indbetale feriepengene til Arbejdsmarkeds Feriefond og går derved glip af likviditetsfordelen.

 

Sådan indberettes til ACF
Den indberetning, som virksomheden skal foretage til ACF, svarer til de data, som fremgår af papirferiekortet. Der skal indberettes løbende, dog minimum én gang om måneden i henhold til reglerne for eInd­komst.

 

Indberetningerne foretages fra den enkelte virksomheds lønsystem til ACF, og der er som udgangspunkt tale om udtræk af data, der allerede eksisterer i lønsystemet. Den løbende månedlige indberetning drejer sig om bl.a. saldo på nettoferiedage og saldo på nettobeløb.

 

Oplysningerne findes i forvejen i virksomhedens lønsystem og vil kunne overføres automatisk fra lønsystemet, når lønsystemet én gang for alle er sat op til ACF. Opsætning kræver enkelte tilføjelser af nye koder, som eksempelvis en kode for tilknytningen til DI.

 

Indberetningen til ACF sker i praksis ved, at lønmedarbejderen flytter en fil fra eget lønsystem over til ACF's hjemmeside. Denne håndtering vil kunne gøres på få minutter.

 

Proceduren svarer til den lovpligtige månedlige indberetning af lønoplysninger til eIndkomst.

 

SH-penge
I henhold til overenskomsterne på mejeriområdet garanterer arbejdsgiverforeningen også for medarbejdernes opsparede SH-penge. ACF er indrettet til også at registrere data vedrørende SH-penge, og dette er også obligatorisk for mejerivirksomhederne under MA's overenskomster.

 

Feriekort - udskivning eller overførsel til eboks
Virksomheden kan direkte fra ACF udskrive et feriekort til medarbejderne. Der er således ikke længere behov eller mulighed for at bruge MA's feriekortskabelon.

 

Hvis virksomheden ønsker det, kan den gå over til at anvende eferiekort, som sendes til medarbejdernes eboks. Det kræver, at ACF kodes til at anvende denne ordning. Vælges denne løsning, skal medarbejderne varsles 3 måneder i forvejen.

 

Vejledning
På hjemmesiden www.eferiekort.dk findes vejledning om fire kernespørgsmål:

1) Er virksomheden omfattet af ordningen? (Det er alle medlemmer af MA)

2) Hvordan kommer jeg i gang?

3) Kan mit lønsystem indberette for mig?

4) Er der andre måder at indberette på?

 

Derudover oplyses, hvordan man bestiller adgangskode til systemet. Der er også oplysninger om muligheden for at indberette manuelt, hvis virksomheden ikke kan eller vil indberette via lønsystemet. Endelig indeholder siden vejledninger til medarbejdere, HR-medarbejdere og informationsmateriale til intranet eller nyhedsbrev om elektronisk indberetning og eFeriekort.

 

eFeriekort - læs mere 

 

Aftale om overflytning af ferie (maksimalt 1 ferieuge i ét år)

Overflytning af ferie som PDF


Blanket til ansøgning om uafhentede feriepenge for optjeningsåret 2015. Ferieåret 2016/17.

Skal anvendes ved ansøgning om udbetaling af ikke hævede feriepenge, hvis:

  • beløbet vedrørerer den 5. ferieuge (krav, at de 4 første ferieuger enten er afholdt eller afholdt/overført jf. bestemmelserne herom
  • beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest 30. april 2017 (vedr. ferieåret 1016/17).

Læs mere om uhævede feriepenge på www.aff.dk 

 

Blanket 

 

Refusion - mejeribrugsstuderende

Skema til udbetaling af refusionsgodtgørelse for mejeribrugsstuderende
for løn og logi vedrørende praktik- og skoleophold findes her

 

  

Til brug herfor kan oplyses, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings CVR-nr. er: 63 46 10 16.
 

Seniorordning

Individuel aftale om seniorordning - Fællesoverenskomsten

 

Individuel aftale om seniorordning - Håndværkeroverenskomsten

 

 

Industriens Barselsfond

Barsel, orlov og adoption. Ansøgningsskema for refusion efter Industriens Barselsfond.

Bemærk at medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening ikke skal angive medlemsnummer ved ansøgning om refusion.

www.barselsfonden.dk

 

 

 

Læsning af PDF dokumenter 

For at kunne læse cirkulærer og andre dokumenter på hjemmesiden skal Acrobat Reader være installeret på computeren. Hent nyeste version af Adobe Reader ved at klikke på nedenstående link: