Medlemslogin

Blanketter


Nedenfor findes følgende blanketter:

 

 

 

Ansættelseserklæringer 

Den skriftlige ansættelseserklæring er et vigtigt dokument i forholdet mellem virksomheden og medarbejderen.

Dels er der i lovgivningen krav om, at der på skrift nedfældes de forhold som er væsentlige for ansættelsesforholdet, og dels vil virksomheden i flere situationer skulle vende tilbage til dette papir.

Vær opmærksom på, at medarbejdere der indgår en aftale om ansættelse, der forventes at være udover en måned, skal have underskrevet ansættelseserklæringen inden udløbet af 1. ansættelsesmåned.

Arbejdsgiverforeningen har indgået aftale med forbundene bag Fællesoverenskomsten, Smede/El-overenskomsten samt med HK/Privat om, hvad mejeribrugets ansættelseserklæringer for de nævnte områder skal indeholde. Dette betyder, at såfremt virksomheden anvender disse erklæringer, indeholder disse de væsentlige oplysninger, som er foreskrevet.

Virksomhederne anbefales derfor at anvende disse ansættelseserklæringer.

Virksomhederne er velkomne til at kontakte sekretariatet for vejledning m.v., for udfærdigelse individuelle kontrakter, dvs. ansættelseserklæringer for personale, der ikke er omfattet af de ovenfor nævnte aftaler. 

 

Det er med Foreningen af mejeriledere og funktionærer aftalt, at der skal udarbejdes standardansættelseserklæringer for driftsledere samt arbejdsledere m.v. 

 

Ansættelseskontrakt for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign., samt driftsledere omfattet af overenskomstaftalen

 

Kontrakt  for arbejdsledere, formænd, holdledere o.lign. (word-fil m. formularfelter)

 

Ansættelseskontrakt for mejeribestyrere (word-fil m. formularfelter) 


Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer er enige om, at disse blanketter kan anvendes ved ansættelse af personale på direktørniveau. 

Ansættelsesblanket (dansk og engelsk)


 

Ansættelseskontrakter for mejeripersonale, chauffører og afløsere ansat i henhold til Fællesoverenskomsten: 
 
Kontrakt for timelønnede (word-fil m. formularfelter)
Kontrakt for timelønnede - 14 dages lønnede (word-fil m. formularfelter)

Kontrakt for funktionærlignende ansatte (word-fil m. formularfelter) 

Tillæg til ansættelseserklæring for ansatte med flere arbejdssteder (word-fil m. formularfelter)

Se cirkulære nr. 1.115 på siden Cirkulærer m.v.

 


 

Ansættelseskontrakter på smede/el-området: 

Kontrakt for smede og elektrikere (word-fil m. formularfelter)

Kontrakt for funktionærlignende ansatte smede og elektrikere (word-fil m. formularfelter) 

Se cirkulære nr. 1.118 på siden Cirkulærer m.v.

 


 

Ansættelseskontrakt for kontor- og laboratorie-området: 

Kontrakt for kontor- og laboratoriepersonale (word-fil m. formularfelter)

Se cirkulære nr. 1.113 på siden Cirkulærer m.v. 

 


 

Ansættelseskontrakt for mejeribrugsstuderende:

 

Der er udarbejdet standardkontrakt for mejeribrugsstuderende i mejeripraktik. Reglerne der regulerer praktikken er fastsat i aftale mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og KU LIFE.

Kontrakt for mejeribrugsstuderende i mejeripraktik

Employment contract for student of dairy science and technology at internship

Aftale om gennemførelse af mejeripraktik

Tillægsaftale om gennemførelse af mejeripraktik

 

Registrering i forbindelse med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser

I de tilfælde, hvor der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, vil virksomheden blive anmodet om at registrere hvem, hvor mange og i hvor lang tid arbejdsnedlæggelsen har været. Typisk vil virksomheden kontakte arbejdsgiverforeningen, og vil derefter blive bedt om at registrere ovennævnte. Dette sker på en specielt udarbejdet blanket.

Registrering af arbejdsnedlæggelse som PDF

 

 

"Tro- og loveerklæring"

 

Sygdom

Virksomheder, der i personalecirkulærer eller på anden vis har orienteret medarbejderne herom, kan i konkrete situationer eller konsekvent ved fravær på grund af sygdom, anvende en "tro- og loveerklæring".

Dokumentation for fravær kan ske ved anvendelse af denne blanket:

Fraværsdokumentation (pdf)

eller ved at benytte den interaktive version, som kan udfyldes inden udskrivning:
 
Tro- og loveerklæring (word-fil m. formularfelter)

1., 2. og 3. ledighedsdag

Blanket til dokumentation for ledighed 1. - 3. ledighedsdag:

 

 

Mulighedserklæring

Med virkning fra 5. oktober 2009 udgår den kendte lægeerklæring / uarbejdsdygtighedserklæring. Erstatningen er mulighedserklæringen.

 

Se cirkulære nr. 1.146 samt vejledning.

 

Ny form for lægeerklæring

Ny blanket som kan anvendes af læger, når de skal udstede lægeerklæring om uarbejdsdygtighed.

 

Se cirkulære nr. 1.149, lægeerklæring samt vejledning.

 

 

Aftale om overflytning af ferie (maksimalt 1 ferieuge i ét år)

Overflytning af ferie som PDF


Blanket til ansøgning om uafhentede feriepenge for optjeningsåret 2015. Ferieåret 2016/17.

Skal anvendes ved ansøgning om udbetaling af ikke hævede feriepenge, hvis:

  • beløbet vedrørerer den 5. ferieuge (krav, at de 4 første ferieuger enten er afholdt eller afholdt/overført jf. bestemmelserne herom
  • beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest 30. april 2017 (vedr. ferieåret 1016/17).

Læs mere om uhævede feriepenge på www.aff.dk 

  

Ferie

Fridagsopgørelse

Overenskomstaftale mellem MA og FMF, § 5. Blanket til opgørelse af overenskomstmæssige fridage. Skal udfyldes af medarbejderen og afleveres til nærmeste leder senest 1. marts.

Blanket

 

 

 

Refusion - mejeribrugsstuderende

Skema til udbetaling af refusionsgodtgørelse for mejeribrugsstuderende
for løn og logi vedrørende praktik- og skoleophold findes her

 

  

Til brug herfor kan oplyses, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings CVR-nr. er: 63 46 10 16.
 


Seniorordning

Individuel aftale om seniorordning - Fællesoverenskomsten

 

Individuel aftale om seniorordning - Håndværkeroverenskomsten

Individuel aftale om seniorordning - HK-overenskomsten

 

 

Industriens Barselsfond

Barsel, orlov og adoption. Ansøgningsskema for refusion efter Industriens Barselsfond.

Bemærk at medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening ikke skal angive medlemsnummer ved ansøgning om refusion.

www.barselsfonden.dk

 

 

Læsning af PDF dokumenter 

For at kunne læse cirkulærer og andre dokumenter på hjemmesiden skal Acrobat Reader være installeret på computeren. Hent nyeste version af Adobe Reader ved at klikke på nedenstående link: