Medlemslogin

Barseludligning


Alle DIs medlemsvirksomheder er omfattet af en udligningsordning således, at medlemsvirksomhederne kan få refunderet hele eller dele af den med fødsel forbundne overenskomstbaserede lønudgift. På samme måde dækkes medlemsvirksomhedernes udgifter når en forælder indlægges på hospital sammen med barnet.

Industriens Barselsfond er derfor både en ordning, hvor der udlignes mellem arbejdsgivere i forhold til fordelingen af mænd og kvinder og en ordning, hvor den enkelte arbejdsgiver kan få refunderet en række nærmere definerede udgifter.

Samtlige ansatte på medlemsvirksomheder under Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er omfattet af ordningen, og der opkræves kontingent til ordningen i juli/august.

Der kan søges refusion for medarbejdere, der føder/bliver fædre/adopterer i et omfang, der svarer til de perioder, hvor der, jf. overenskomsternes bestemmelser, skal ydes løn under fravær.

Bemærk at medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening ikke skal angive medlemsnummer ved ansøgning om refusion.


Industriens Barselsfond

Ansøgningsskema til refusion, informationsmateriale mv. finder du på Industriens Barselsfonds hjemmeside: www.barselsfonden.dk