Medlemslogin

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen
 

Med virkning fra 1. oktober 2010 udbyder BAU Jord til Bord den nye obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage i et fællesskab mellem de til BAU tilknyttede brancher. Uddannelsesforløbene tilpasses de respektive brancher og aktuelle opgaver i forhold til sikkerhed og sundhed: Mejeri, jordbrug mv., slagteri samt tilhørende følgeindustrier.

 

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse - mejeriindustrien

 

Når der i en virksomhed er 10 ansatte, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering ske omkring en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, og en eller flere af ledelsen udpeget arbejdsgiverrepræsentanter (arbejdsleder).

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Bestemmelserne om arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelser siger, at medlemmer, der ikke har den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter etableringen/valget/udpegningen, skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed af 22 timer.

Arbejdsmiljøuddannelsen - BAU Jord til Bord

Brancheområderne mejeri, jordbrug, slagteri samt enkelte tilhørende følgeindustrier, udbyder en fælles arbejdsmiljøuddannelse inden for rammerne af Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord.

Med etableringen af Arbejdsmiljøuddannelsen BAU Jord til Bord vil kursusadministrationen blive varetaget af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Der vil ikke ske ændringer i de praktiske forhold omkring tilmelding m.v. for mejerivirksomhederne.

Der vil herefter årligt udbydes det nødvendige antal arbejdsmiljøuddannelser, hvor de udbudte uddannelsesforløb er reserveret de respektive brancheområder, idet de enkelte uddannelser vil være tonet, jf. målgruppen.

Du kan se den godkendte uddannelsesplan her: Uddannelsesplan

Inden for mejeriindustrien udbydes en uddannelse efter modellen:


Ny struktur fra 1. januar 2019 for arbejdsmiljøuddannelsen inden for mejeriindustrien


Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse vil fremover udbydes i et forløb over 2+1+1 dag, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Uddannelsen udbydes dermed i et sammenhængende forløb og afvikles på Dalum Landbrugsskole.

Det anbefales at man tager "hele pakken". Se mål og indhold hvad der angår ergonomidelen i det sammenhængende forløb her

Hvis den sidste undervisningsdag datomæssigt skulle vise sig at være uhensigtsmæssig, så kan der findes en ny kursusdag.

 • 22 timer (den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse vil indholdsmæssigt være uændret
 • 7,5 timer (den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi)
 • Splitkursus (med 2-4 ugers mellemrum)
 • 2 + 1 + 1 dag
 • Internat

Der udleveres uddannelsesbevis for hver uddannelsesdel.


Inden for mejeriindustrien anbefaler overenskomstparterne i enighed:

 • at arbejdsmiljømedlemmer så vidt muligt deltager på samme uddannelsesforløb
 • at holdene består af såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere
 • at mejeriindustriens arbejdsmiljøuddannelse tones mest muligt efter mejeriindustriens aktuelle sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Praktiske oplysninger:

 • Der sendes en bekræftelse på tilmeldingen, hvoraf det fremgår, at kurset gennemføres under forbehold af mindst 12-14 deltagere
 • 14 dage før afholdelse sendes en faktura til virksomheden
 • 14 dage før kursusstart vil deltageren via mail få tilsendt uddannelsesplan, deltagerliste, program, kørselsvejledning samt beskrivelse af kravene til praksisopgaven mv.

Afmelding:

 • Indtil 2 uger på ugedagen før kursets 1. dag - vederlagsfri
 • Tilmelding er bindende. Ved afmelding senere end 14 dage før uddannelsen betales hele deltagergebyret.

Planlagte uddannelsesforløb:2019:

2. - 3. september + 26. september + 10. oktober

4. - 5. november + 25. november + 12. december


2020:


2. - 3. marts + 30. - 31. marts


11. - 12. maj + 8. - 9. juni


7. - 8. september + 5. - 6. oktober


2. - 3. november + 30. november og 1. december

Tilmelding og deltagerpris:

Find tilmeldingsblanket her

Deltagerafgiften er i 2019 for deltagere, der er ansat på virksomheder, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er kr. 6.600,- ekskl. moms pr. deltager, hvilket dækker undervisning, undervisningsmaterialer, kost og logi.


Deltagerudgiften er i 2020 kr. 6.900,- ekskl. moms pr. deltager.

Uddannelsen afholdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.