Medlemslogin

Aftaler og overenskomster

                                                         

Overenskomst mellem MA og Dansk Metal/Dansk El-Forbund

 

 

 

 

Overenskomst mellem MA og HK/Privat

 

 

                                                          

 

 

 

 

Fællesoverenskomsten 

 

 

                                                          

 

 

 

 

Overenskomstaftale 2018 for ledere m.v.

 

 

 

 

 

 Lønsatser m.v. findes under menuen Satser 

 

 

 

 

Samarbejdsaftalen mellem DA og LO


 

 

 

Hovedaftalen mellem DA og LO

 

 

 

 

Læsning af PDF dokumenter 

For at kunne læse cirkulærer og andre dokumenter på hjemmesiden skal Acrobat Reader være installeret på computeren. Hent nyeste version af Adobe Reader ved at klikke på nedenstående link: