Medlemslogin

Mejeribrugets UddannelsesUdvalg


Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) er et udvalg nedsat af parterne (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Danske Mejeristers Fagforening, Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund, HK/Privat, Dansk El-Forbund og Dansk Metalarbejderforbund) inden for mejeriindustrien.

MUU beskæftiger sig med uddannelse inden for alle de fagområder, som der er ansatte inden for i mejeriindustrien, dvs. transport, lager/logistik, pakkeri, vedligehold, laboratorium, kontor/administration samt arbejdsledelse/specialist.

MUU fastlægger den overordnede strategi for branchens uddannelsesaktiviteter, og skal i forlængelse heraf sikre, at der sker en stadig udvikling af uddannelsesindsatsen inden for såvel erhvervsuddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse og herunder sikre, at der sker en langsigtet behovsafdækning af mejeriindustriens uddannelses- og udviklingsbehov.

MUU blev oprettet den 1. juli 2007.

 

MUU's sekretariat er fysisk placeret på arbejdsgiverforeningens adresse.

Sekretærer for MUU er advokat Hanne Lindberg Greisen.

 

MUU har sin egen hjemmeside www.mejeriuddannelse.dk til hvilken der henvises for yderligere information om uddannelse m.v.