Medlemslogin

MIA


Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) er et af 3 underudvalg under Branchearbejdsmiljørudvalg (BAU) Jord til Bord – de 2 andre udvalg er Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg. For yderligere oplysninger se www.baujordtilbord.dk . BAU Jord til Bord henhører under Branchearbejdsmiljøfællesskab (BFA) Handel, Transport, Turisme og Jordtilbord.
 
MIA er ligeligt sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverforeningen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, NNF, 3F, Dansk Metal, Dansk Elforbund og HK. Sekretariatsfunktionen varetages af arbejdsgiverforeningen.

Udvalgets formål er bl.a. at bistå branchens virksomheder ved løsning af arbejdsmiljøspørgsmål samt udføre opgaver i henhold til vedtægten for BAU Jord til Bord og BFA for Handel, Transport, Turisme og Jordtilbord.
 
Sekretariatets opgaver er bl.a. følgende:

  • At varetage de opgaver der følger af BAR Jord til Bord 
  • At varetage udvalgets interesser jf. de retningslinjer, som udstikkes af udvalget 
  • At udarbejde dagsorden og bilag til udvalgsmøder 
  • At udarbejde referat af udvalgets møder 
  • At varetage sekretærfunktionen for de af udvalget nedsatte udvalg/arbejdsgrupper 
  • At udarbejde et nyhedsbrev og udsende dette 
  • At koordinere i relation til MIA, herunder varetage sekretær- og projektlederfunktionen i forhold til konkrete arbejdsmiljøprojekter
  • At koordinere i forhold til BAR Jord til Bord

MIA afholder som udgangspunkt 4 møder årligt.

Sekretær for udvalget er chefkonsulent Torben Rentzius Jans.

MEDLEMMER 


Forhandlingssekretær Peter Møller Sjøgren 
(formand)
Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1790 København V.

 

Branchedirektør Nils Juhl Andreasen (næstformand) 

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

DI

1787 København V.

 

Director Hans Sønderskov Uhrenholt

Arla Foods amba

Sønderhøj 14

8260 Viby J

 

Senior site director Klaus Jeppesen

Taulov Mejeri

Danbovej 2

7000 Fredericia

 

Chefkonsulent, advokat Birgitte Dember

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

DI

1787 København V

 

Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Munkehatten 28

5220 Odense SØ

 

Faglig sekretær Kim Bonde Nielsen

HK/Privat

Weidekampsgade 8

Postboks 470

0900 København C

 

Sekretær Michael Antonsen

Dansk Metal

Nyropsgade 38

1780 København V.

 

Forbundssekretær Per Hansen

Fødevareforbundet NNF

C. F. Richs Vej 103
2000 Frederiksberg

Forbundssekretær Lars Johansen

Dansk El-Forbund

Nyropsgade 14

1602 København V.

Faglig konsulent Finn Ladegaard

Fødevareforbundet NNF

Molestien 7

2450 København SV  

 

Sekretariat: 

 

Chefkonsulent Stig Erichsen (sekretær) 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

DI

1787 København V. 

 

Health & Safety Manager Betina Goul 
Arla Foods amba
Sønderhøj 14

8260 Viby J

 

Forbundskonsulent Tommy Jensen

Fødevareforbundet NNF

C. F. Richs Vej 103

2000 Frederiksberg