Medlemslogin

Uddannelse


MA og brancheservicecentret er på forskellig vis aktiv i forhold til uddannelsesindsatsen inden for mejeriindustrien.

Brancheservicecentret er sekretariat for

  • Mejerifagets Fællesudvalg, der er ansvarlig for mejeristuddannelsen
  • Mejeribrugets Uddannelsesudvalg, der er ansvarlig for voksen- og efteruddannelse
  • Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser, der er ansvarlig for voksen- og efteruddannelse på hele mejeri- og jordbrugsområdet.

Brancheservicecentret administrerer desuden den praktiktilskudsordning for mejeriingeniørstuderende, som MA har iværksat og finansierer.

 

I tilknytning til sekretariatet huses en række partssekretariater. I forlængelse af disse sekretariater varetager arbejdsgiverforeningen forskellige repræsentationer. Det kan være deltagelse i udenlandske fora, og det kan være i permanente udvalg og ad hoc udvalg nedsat af foreningens bestyrelse.

Den partsstyrede uddannelsesindsats sker gennem Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU) og Mejerifagets FællesUdvalg (MFU), endvidere er arbejdsgiverforeningen repræsenteret i følgegruppen til mejerikontaktudvalget (mejeriingeniørstudiet).

En permanent uddannelsesaktivitet, der bl.a. koordineres af arbejdsgiverforeningen, er sikringen af, at ikke-fødevareuddannet personale (fastansatte og afløsere) opnår de nødvendige kvalifikationer til håndtering af fødevarer.

Dette sker gennem Hygiejneuddannelse  

 

Hygiejneuddannelse, trin 1 og 2

I cirkulære nr. 1.044 af 26. oktober 2006 er beskrevet retningslinierne for træning og uddannelse af personale, der håndterer uindpakkede mejeriprodukter.

Cirkulære nr. 1.044 finder du her. 

Mejeriforeningens skrivelse af 3. januar 2006 samt branchekode for mejeriindustri pkt. 2.2.11 finder du her.
Definition på afløsere finder du her.

Betingelser for undervisere, der forestår lokal undervisning i hygiejne, trin 2 for afløsere, finder du her. 

Tjekliste for hygiejneuddannelse, trin 1 og 2 finder du her.

Materialeliste til brug for lokal undervisning finder du her.

 

  

 

 

Læsning af PDF dokumenter 

For at kunne læse cirkulærer og andre dokumenter på hjemmesiden skal Acrobat Reader være installeret på computeren. Hent nyeste version af Adobe Reader ved at klikke på nedenstående link: