Medlemslogin

HolddriftKursus i holddrift

 

Kursus i holddrift afholdes den 17. september 2018.

 

Kurset henvender sig til medarbejdere, som arbejder med holddrift eller går med aktuelle planer om overgang til holddrift. Kurset indeholder en generel gennemgang af holddriftsreglerne samt en gennemgang af et nyt it-holddriftsprogram, ligesom der vil være en fælles drøftelse om en optimal tilrettelæggelse af holddrift.

Kursussted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund.

Pris: 500 kr. ekskl. moms (for medlemmer)


Tilmeldingsfrist: 15. august 2018.

Faktura udsendes efter tilmeldingsfristen.Tilmeldingsblanket